Генерали Осигурање Србија а.д.о.

ПИБ: 100001175

МБ: 17198319

Тел: 011 2220 555

Факс: 011 2011 707

Сајт: www.generali.rs

„Акционарско друштво за осигурање Генерали Осигурање Србија Београд“ један је од водећих учесника на домаћем тржишту, који се успешно бави свим врстама животних и неживотних осигурања. Компанија од оснивања (1998. године) бележи брз и стабилан развој и тржишни је лидер у животном осигурању, добровољном здравственом и међународном путном осигурању.

Са тржишним учешћем од 19% на крају 2011. године, компанија је на другом месту на тржишту осигурања у Србији. Константан успон компаније „Генерали Осигурање Србија а.д.о.“ прати стално увођење нових осигуравајућих услуга, унапређење подршке за клијенте и ширење пословне мреже, која обухвата 80 пословница и више од 1.000 продајних места. „Генерали Осигурање Србија а.д.о“ је чланица „Генерали“ групе, једне од водећих компанија на светском осигуравајућем и финансијском тржишту.

Оснивач је компанија: „Добровољни пензијски фонд Генерали“ – првог те врсте у Србији, „Генерали Реосигурања Србија“, здравствене установе „Једро“ и компанија за животно и неживотно осигурање у Црној Гори.

Председник Извршног одбора и генерални директор „Генерали Осигурања Србија а.д.о.“ је Драган Филиповић.