Дунав Ре д.о.о.

ПИБ:100001327

МБ: 07046901

Тел: 011 2634 755

Факс: 011 2633 845

Сајт: www.dunavre.rs

„Дунав Ре д.о.о. Београд“ је високо професионални реосигуравач, који преко 30 година успешно остварује функцију реосигуравајуће заштите осигураних ризика својих цедената.

Поред компаније „Дунав осигурање“, целокупну реосигуравајућу заштиту портфеља, „Дунав Ре“ обезбеђује за још 20 осигуравајућих друштава, од којих су 6 из Републике Српске. Уговорима о реосигурању обухваћени су сви имовински и транспортни ризици, „X/Л“ заштита од катастрофалних ризика, зелена карта и остало.

„Дунав Ре“ захваљујући свом угледу на тржишту реосигурања, остварује уговорне односе са најквалитетнијим реосигуравајућим друштвима на западноевропском тржишту, тј. онима који имају рејтинг из групе „А“.

Свој углед водећег регионалног и највећег реосигуравача у Србији, са преко 60% прихода од премије реосигурања и ретроцесије, „Дунав Ре“ обезбеђује пословном политиком заснованом на сталном унапређењу нивоа пословања и непрекидним прилагођавањем „законима“ тржишта.

Председник Извршног одбора компаније “Дунав Ре” је Зорана Пејчић.