Зашто је осигурање обавеза, а не луксуз?

Животно осигурање обезбеђује финансијску заштиту и помаже у решавању важних животних питања, као што су школовање детета, обезбеђивање крова над главом, одлазак у пензију. Ова полиса обезбеђује сигурност и у ситуацијама које не могу да се предвиде – смрт, болест, несрећни случај, хируршка интервенција. Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић поручује да је ова полиса намењена свима, породичним људима, самцима, млађој и старијој популацији.

Погрешно се сматра, каже Јовановић, да је осигурање живота скупо и зато га се људи лако одричу, иако је минимална цена код појединих друштава око 10 евра. Суштина је да је код таквих, мањих уплата, најбоље размишљати о класичном ризико осигурању које омогућава исплату осигуране суме корисницима, најчешће наследницима, у случају смрти осигураника у току трајања уговора.

Осим класичног ризико осигурања, постоји и осигурање доживљења које обезбеђује исплату осигуране суме за случај да се доживи истек уговора о осигурању и мешовито, као комбинација прва два.

Приликом куповине полисе, осигураник сам одлучује о свему, у зависности од потреба. Сам бира врсту полисе коју жели да купи, одн. врсте ризика који ће бити покривени, висину премије коју жели да плати као и период уплате – на годишњем или месечном нивоу. С обзиром на то да се овом полисом решавају важна животна питања, прво треба дефинисати сопствене потребе, да ли је то лична или финансијска заштита наследника, колике су могућности за издвајање премије, да ли већ постоји кредитно задужење и да се у зависности од тога одабере полиса која ће обезбедити миран живот.

Генерални секретар Удружења осигуравача додаје и да се треба распитати да ли је и под којим условима у току уговора могућа корекција уговорене суме, постоји ли могућност мировања плаћања премије, да ли је могућа капитализација осигурања тј. под којим условима је могућ престанак плаћања премије и чекање истека осигурања како би се подигла редукована сума. Ту је и могућност откупа осигурања и узимања позајмице по основу закључене полисе. На сва та питања треба добити одговор, уз претходно дефинисане потребе, па купити полису.

Јовановић каже и да животно осигурање добија на значају због све већег дефицита фондова социјалног осигурања, јер је неизвесно да ли ће и у којој мери за две/три деценије моћи лепо да се живи од пензије.

Уз основно осигурање живота, може се закључити и допунско осигурање незгоде као и допунско здравствено осигурање, за покриће у случају наступања смрти услед незгоде, инвалидитета, трошкова лечења, неке од тежих болести и др.