Осигурање аутомобила

ШТА ЈЕ ПОЛИСА ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ?

Свако моторно возило које је учесник у јавном саобраћају мора бити регистровано и имати важећу полису. Да би аутомобил био регистрован, неопходна је поменута полиса осигурања.

Лице које претрпи штету од вашег возила, има право да му осигуравајућа кућа, код које сте ви купили полису од АО, исплати накнаду штете.

КАКО ДО ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА ОД АУТООДГОВОРНОСТИ

Са осигуравајућом кућом коју сте одабрали склапате уговор и закључујете полису осигурања од аутоодговорности, а неопходно је да имате:

 • ВАЖЕЋУ ЛИЧНУ КАРТУ
 • САОБРАЋАЈНУ ДОЗВОЛУ
 •  ПРЕТХОДНУ ПОЛИСУ ОСИГУРАЊА(АКО ПОСТОЈИ)

Када закључите и платите полису осигурања добијате оригинал полисе и други примерак носите у МУП. Тај примерак предајете приликом регистрације возила, а уз полису добијате и Европски извештај о саобраћајној незгоди. 

ШТА ЈЕ ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ О САОБРАЋАЈНОЈ НЕЗГОДИ?

Европски извештај о саобраћајној незгоди је стандардизован образац који се користи у читавој Европи.

Извештај попуњавају учесници саобраћајне незгоде у којима НИЈЕ БИЛО ПОВРЕЂЕНИХ и у којој је дошло до МАЊЕ МАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ.

Овај образац, исправно попуњен, у овим случајевима замењује полицијски записник о увиђају са места саобраћајне незгоде.

Образац европског извештаја добијате приликом закључивања полисе од аутоодговорности и потребно је да га увек имате у возилу.

Icon

КАКО СЕ КОРИСТИ ЕВРОПСКИ ИЗВЕШТАЈ О САОБРАЋАЈНОЈ НЕСРЕЋИ?

 • Европски извештај ЗАЈЕДНО ПОПУЊАВАЈУ возач који је изазвано судар и возач чији је ауто оштећен. 
 • Европски извештај је јасно дефинисан и треба унети све тражене податке. ОБРАЗАЦ ЈЕ ВАЖЕЋИ УЗ ПОТПИС ОБА УЧЕСНИКА НЕЗГОДЕ. 
 • На скици треба нацртати положај возила приликом судара. Упоредите податке из докумената да није дошло до грешке. 
 • Образац се састоји из два примерка где оригинал задржава возач коме је причињена штета, да би могао и да наплати штету. Оба учесника морају да опишу догађај (судар) и да возач који је направио удес призна кривицу тј. да сноси одговорност. У противном неће се знати ко је одговоран за причињену штету. 
 • Уколико кривац неће јасно да призна кривицу, преостаје вам да позовете полицију да направи увиђај. 

НЕМАТЕРИЈАЛНА ШТЕТА

 • На основу обавезног осигурања може се добити одштета за нематеријалну штету: повреде, претрпљени страх и слично, али вам је у том случају потребан извештај лекара.
 • ПРАВО НА НАКНАДУ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ШТЕТЕ ИМАЈУ СВА ЛИЦА ПОВРЕЂЕНА У УДЕСУ, ОСИМ ВОЗАЧА КОЈИ ЈЕ ИЗАЗВАО УДЕС.

КАСКО ОСИГУРАЊЕ

 • Ако имате каско осигурање, уз обавезну полису осигурања, осигуравајућа кућа ће по обавезној полиси осигурања надокнадити штету проузроковану на возилу које сте ударили, А ПО КАСКО ПОЛИСИ БИЋЕ ВАМ НАДОКНАЂЕНА ШТЕТА НА ВАШЕМ ВОЗИЛУ.

 • Ако сте уз постојећу полису каско осигурања уговорили и осигурање од ризика крађе, у случају нестанка возила, осигуравајућа кућа ће вам надокнадити губитак.