Органи Удружења осигуравача Србије

СКУПШТИНА

председник Скупштине
Милош Милановић, Дунав осигурање

заменик председникаСкупштине
Милан Дамјанац, Согаз осигурање

УПРАВНИ ОДБОР

председник Управног одбора
Ивана Соковић, Дунав осигурање 

заменик председника Управног одбора
Драган Филиповић, Генерали осигурање 

чланови Управног одбора
Александар Бебић, ДДОР Нови Сад
Драган Марковић, Триглав осигурање
Зоран Благојевић, Wiener Städtische осигурање
Никола Ђукић, UNIQA неживотно осигурање  
Дејан Јевтић, АМС осигурање

НАДЗОРНИ ОДБОР

председник Надзорног одбора
Синиша Пратљачић, Глобос осигурање

чланови Надзорног одбора
Зорана Пејчић, Дунав Ре
Бојан Мијаиловић, Сава неживотно осигурање
Кристоф Цетл, GRAWE осигурање
Љубиша Вељковић, Миленијум осигурање

ГЕНЕРАЛНИ СЕКРЕТАР

Душко Јовановић, Удружење осигуравача Србије