Српски дани осигурања 2017

Удружење осигуравача Србије организовало је од 28.-30. новембра 2017. године Конференцију “Српски дани осигурања” која је окупила око 200 домаћих и стручњака из иностранства из области осигурања и реосигурања, представника регулаторних тела, државних институција и осигуравајућих друштава.

У два дана Конференције, организовали смо округле столове о Закону о обавезном осигурању у саобраћају и о осигурању у пољопривреди, са 20 учесника. У још 10 излагања, које су одржали домаћи, регионални и стручњаци из иностранства, размотрили смо тренутно најважније теме које се тичу Директива „Solvency 2“, животног осигурања, банкоосигурања. Тиме су учесници Конференције били у прилици да направе пресек тренутног стања на тржишту осигурања Србије и упореде га са стандардима у региону и државама ЕУ и да се упознају са променама у регулативи и надзору над делатношћу осигурања. 

Фотографије
Видео
ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ИЗЛАГАЧА

СРПСКИ ДАНИ ОСИГУРАЊА

Хотел Извор, Аранђеловац 28.11.2017. – 30.11.2017. године

УТОРАК, 28.11.2017. године

18:00 – 20:00 Регистрација учесника

20:30 Коктел добродошлице

СРЕДА, 29.11.2017. године

09:00 – 09:10 Поздравни говор, Удружење осигуравача Србије – Мирко Петровић, председник УО

09:10 – 09:30 Стање и изазови надзора домаћег тржишта осигурања,
Народна банка Србије – Јоргованка Табаковић, гувернер

09:30 – 09:50 Искуства имплементације директиве „СИИ“ – тржиште Словеније,
Словенско заваровално здружење – Маја Крумбергер, директор Презентација

09:50 – 10:10 Искуства имплементације директиве „СИИ“ – тржиште Хрватске, Хрватски уред за осигурање, Хрвоје Пауковић, директор

10:10 – 10:30 Шта после „СИИ? ИФРС 17 и ГДПР, Генерали осигурање, Бранко Павловић, члан ИО Презентација

11:00 – 12:30 Округли сто „Закон о обавезном осигурању у саобраћају – унапређење законских решења“

учесници округлог стола:

Удружење осигуравача Србије – Душко Јовановић, генерални секретар

Министарство унутрашњих послова – Милосав Миличковић, државни секретар

Министарство финансија – Дејан Хаџић,
руководилац Групе за осигурање и непокретности

Народна банка Србије – Срђан Миловановић,
директор Одељења за посредни надзор над пословањем друштава за осигурање,

Пореска управа Републике Србије – Иван Ивановић,
координатор у пореској полицији

Председници ИО водећих осигуравајућих друштава на тржишту АО:
Зоран Благојевић – Wиенер Стадтисцхе осигурање, Драган Марковић – Триглав осигурање,
Гиоргио Марцхегиани – ДДОР Нови Сад, Мирко Петровић – Дунав осигурање,
Драган Филиповић – Генерали осигурање,

15:00 – 15:30 Солвенцy ИИ, Карел Ван Хулле  Презентација

15:30 – 15:45 – Животно осигурање – стање и изазови на домаћем тржишту,
Наташа Марјановић, члан ИО; Генерали осигурање Презентација

15:45 – 16:00 Животно осигурање: стање и изазови на европском тржишту,
др Герхард Калцик, Wиенер Стадтисцхе Версицхерунг Презентација

ЧЕТВРТАК, 30.11.2017. године

09:30 – 09:45 Банкоосигурање: трендови на европском тржишту, Волфганг Рорбах – Униqа Öстерреицх

09:45 – 10:00 Банкоосигурање: трендови на домаћем тржишту, Мауро Гентилини – ДДОР Нови Сад Презентација

10:00 – 10:15 Мицроинсуранце, Сергеј Симонити, Агенција за заваровални надзор

10:30 – 12:00 Округли сто посвећен утицају државе на развој осигурања пољопривреде

учесници округлог стола:

др Драгица Јанковић, Дунав осигурање Презентација

Министарство пољопривреде – Сенад Махмутовић, државни секретар

Министарство финансија – Дејан Хаџић,
руководилац Групе за осигурање и непокретности

Привредна комора Србије – Вељко Јовановић, директор Сектора пољопривреде

Универзитетски професор – проф. Јелена Кочовић

чланови ИО водећих осигуравајућих друштва на тржишту осигурања пољопривреде:
Зоран Благојевић – Wиенер Стадтисцхе осигурање, Иван Грујић – ДДОР Нови Сад,
Веселин Даниловац – Генерали осигурање, Звонко Зиндовић, Дунав осигурање

12:00 – 12:15 Затварање конференције, Удружење осигуравача Србије, Мирко Петровић, председник УО

НАПОМЕНА: Организатор задржава право измене и допуне програма до почетка Конференције

Отварајући скуп, гувернер Народне банке Србије Јоргованка Табаковић, изјавила је да је највећи изазов у овом тренутку унапређење регулативе обавезног осигурања у саобраћају. Око најосетљивијих питања мора бити постигнут консензус свих тржишних учесника, јер једино тако се може доћи до пуне примене тог прописа, указала је Табаковићева. Како је објаснила, регулаторни циљ делатности осигурања у Србији, као и њене супервизије, јесте примена директиве ЕУ Солвентност 2. У Закон о осигурању који је данас на снази већ су уграђени одређени елементи правног оквира Солвентност 2, а циљ је да до 2020. или 2021. године с новом регулативом у потпуности имплементирамо тај правни оквир, додала је Јоргованка Табаковић. Она је посебно подржала активности Удружења осигуравача Србије чији је циљ едукација и подизање свести о значају осигурања. 

Првог дана скупа било је приче о имплементацији директиве Солвентост 2 на српско тржиште осигурања уз закључак да ће то довести до већег степена заштите и сигурности осигураника, као и до хармонизације прописа са државама чланицама ЕУ и унапређења финансијске стабилности. Упозорено је и да то условити повећање капиталних захтева од осигуравача и евентуално укрупњавање тржишта осигурања.

Такође, истакнут је и значај осигурања од аутоодговорности и висок ниво његове заступљености на домаћем тржишту неживотних осигурања. Са округлог стола на ту тему поручено је да већ кроз нови Закон о обавезном осигурању у саобраћају, чија је израда у току, морамо да предвидимо решења у складу са најбољом европском праксом, која ће обезбедити стабилност тржишта осигурања од аутоодговорности, посебно имајући у виду пооштрене регулаторне захтеве које намеће директива Солвентност 2.

Кад је у питању животно осигурање, у претходном периоду дошло је до померања са традиционалног концепта производа животног осигурања, у коме је уговарач осигурања искључиво опредељивао износ средстава који улаже и рок трајања уговора, на савремени концепт. Нови концепт подразумева одлучивање уговарача осигурања о правцима пласмана тих средстава, а самим тим и преузимање ризика за такве одлуке. Током предавања на ову тему наглашено да постоји велики простор за развој животног осигурања. У предавањима на тему стања животног осигурања у Србији, наглашено је да постоји простор за даљи развој ове индустрије, што се огледа кроз релативни мали удео премије у БДП-у у односу на већину европских земаља. Међутим, будући развој није без препрека – још увек мала куповна моћ грађана и недовољно развијена свест о осигурању са једне стране, као и општи пад каматних стопа на финансијском тржишту са друге стране, представљају два основна изазова са којима се суочавају осигуравајуће куће.

Током другог дана разматрано је питање банкоосигурања и скренута је пажња на ризике које овако материјално значајан облик сарадње може да има по осигуравајућа друштва, и то пре свега на интензивне и дугорочне негативне финансијске последице, као резултат снажне конкурентске утакмице и недовољне фокусираности на процес процене ризика који се преузима у осигурање.

Као један од могућих начина раста премије осигурања, нарочито на тржиштима где је осигурање недовољно развијено, представљено је микроосигурање, па је отворено питање да ли ово може бити једно од решења за развој појединих врста осигурања и на нашем тржишту.

Закључак другог округлог стола јесте да развој пољопривреде нема алтернативу, али да је неопходно обезбедити управљање бројним ризицима којима је пољопривреда изложена. У овоме је значајна улога осигурања и државе, који су, како је истакнуто, на примерима готово свих држава, нарочито оних развијених, нераздвојиви чиниоци у овом процесу.