Удружење осигуравача Србије препоручује грађанима Републике Србије да  од 01. јануара  2021. године за улазак моторним возилима у Уједињено Краљевство имају зелену карту. 

Последњег дана 2020. године завршава се транзициони период процеса изласка Уједињеног краљевства Велике Британије и Северне Ирске из Европске Уније – БРЕXИТ. То значи да ће од 1.1.2021. године на снагу ступити измењени модели функционисања, који се, између осталог, односе и на прекогранични саобраћај у Систему зелене карте.
На интернет страници Владе Велике Британије наводи се да од 01. јануара не постоји потреба поседовања зелене карте за земље потписнице Мултилатералног Система, што укључује и Републику Србију. Међутим,  наведено да је возач моторног возила мора да поседује „други валидни доказ о осигурању“ који треба да садржи име осигуравајућег друштва, број таблице аутомобила и период важења осигурања.
Стручна тела Система зелене карте констатовала су да то имплицира могуће контроле од надлежних органа на границама Велике Британије. С обзиром на то да „други валидни докази о осигурању“ могу бити само полисе осигурања, а имајући у виду да већина полиса није написана на енглеском језику, неке ни на латиничном писму, препоручено је да сви возачи из земаља Система зелене карте који моторним возилом улазе у Велику Британију имају важећу зелену карту, како би избегли могуће проблеме.