Generali реосигурање Србија а.д.о.

ПИБ: 100001183

МБ: 17308513

Тел: 011 2220 555

Факс: 011 2011 789

Имејл: reosiguranje@generali.rs

Сајт: www.generali.rs

„Akcionarsko društvo za reosiguranje Generali Reosiguranje Srbija Beograd“ обавља послове реосигурања у земљи и иностранству. Основана 2000. године, компанија представља везу „Generali Osiguranja Srbija“ као и компаније „Generali Osiguranje a.d. Podgorica“ са изабраним реосигуравачима са светског тржишта.

Током 2010. и 2011. године, „Generali Reosiguranje Srbija a.d.o.“ вршило је и реосигурање „Јахорина осигурања“, једног од партнера који послује на тржишту осигурања Републике Српске и Босне и Херцеговине.

„Generali Reosiguranje Srbija a.d.o.“ настоји да обезбеди реосигурање у земљи пре пласмана на инострано тржиште узимајући у обзир висину лимита одговорности, могуће последице евентуалне катастрофалне штете која би угрозила пословање локалног тржишта реосигурања и захтевани ниво сигурности приликом преузимања ризика.

Циљ „Generali Reosiguranja Srbija a.d.o.“ је да коришћењем међународних контаката, искуства запослених и страних партнера и већинског акционара, буде способно да увек одговори захтевима тржишта у развоју нових производа.

Генерални директор „Generali Reosiguranja Srbija a.d.o.“ је Бошко Петровић.