Глобос осигурање адо Београд

ПИБ: 100001079

МБ: 06936253

Тел: 011 2620 015

Факс: 011 2186 209

Е-маил: office@globous.co.rs

Сајт: www.globos.rs

„Глобос осигурање а.д.о. Београд“ основано је 6. јануара 1994. године. Регистровано је за послове свих врста неживотних осигурања. Ради у сопственом пословном простору, у центру Београда и Новог Сада. Има пословне пунктове и у Зрењанину, Крагујевцу, Нишу, Ваљеву, Сремској Митровици и Сомбору.

Цео систем пословања заснован је на:

 •    добро постављеном портфељу осигурања;

 •    финансијској стабилности;

 •    брзини и флексибилности рада искусних кадрова;

 •    савременом информационом систему;

 •    транспарентности, одговорности и поузданости.

Стратегија и циљеви:

 •    повећање тржишног учешћа и јачање конкурентског положаја;

 •    пружање заштите интереса осигураника за преузете ризике;

 •    квалитетно управљање ризицима;

 •    квалитетна реосигуравајућа заштита;

 •    дугорочан профитабилан раст и развој;

 •    обезбеђивање интереса акционара и вредности њиховог капитала.

Председник Извршног одбора Глобос осигурања је Синиша Пратљачић