Globos osiguranje A.D.O. Beograd

PIB: 100001079

MB: 06936253

Tel: +381 11 2020 444

E-mail: office@globos.co.rs

Sajt: www.globos.rs

Globos osiguranje osnovano je 1994. godine i od tada je jedina privatna domaća osiguravajuća kompanija specijalizovana za neživotna osiguranja. U februaru 2020. većinski vlasnik Globos osiguranja postao je British Motors i od tada, paleta osiguranja, broj klijenata i zaposlenih eksperata, kao i prihod od premije počinju da rastu.

U 2020. godini, Globos osiguranje je ostvarilo rast prihoda od premije za 1.79 milijardi dinara i zauzelo prvu poziciju u ažurnosti rešavanja AO odštetnih zahteva u 2020. i prvom kvartalu 2021. Time Globos osiguranje potvrđuje ozbiljnost poslovanja i posvećenost klijentima kojima ovaj podatak pruža sigurnost u isplati štete u situacijama kada se dogodi osigurani slučaj.

Kao respektabilni i pouzdan osiguravač za sve vrste neživotnog osiguranja, radimo na širenju mreže širom Srbije, kako bismo bili što bliži klijentima, te je za manje od godinu dana Globos osiguranje otvorilo regionalne centre i filijale u deset gradova.

Zahvaljujući partnerskom i prijateljskom odnosu sa klijentima, od momenta osnivanja Globos osiguranje sa ponosom može da se pohvali da je, kako njegov slogan kaže, Siguran životni oslonac.

Predsednik Izvršnog odbora je Siniša Pratljačić.