Записник МУП-а о увиђају

Удружење осигуравача Србије и Министарство унутрашњих послова покренули су систем за дигитално преузимање Записника о увиђају саобраћајних незгода и пратеће документације, без одласка у МУП. Тиме је убрзана процедура прикупљања документације која је неопходна за накнаду штете и максимално скраћено време потребно за исплату штете.

Нови систем преузимања документације МУП односи се на саобраћајне незгоде које су се догодиле после 10. септембра 2018. За незгоде које су се догодиле раније, процедура преузимања Записника остаје непромењена.

По новој процедури, оштећени грађани ће сада комуницирати само са осигуравајућим друштвом које треба да им надокнади штету. То друштво ће на основу поднетог одштетног захтева, кроз апликацију УОС, преузети Записник о увиђају и комплетну пратећу документацију којом МУП располаже. По потреби, оштећени грађани ће достављати документацију којом МУП не располаже, као што је нпр. Записник о штети на возилу

Назив осигуравајућег друштва којем треба поднети одштетни захтев, оштећени могу сазнати на неколико начина. Уколико је МУП изашао на лице места, тај податак може се сазнати од полицајца  који врши увиђај или, у супротном, разменом података са возачем возила које је причинило штету, кроз попуњавање Европског извештаја. Уколико није испуњен ни један од претходна два услова, савет оштећенима је да запамте или фотографишу регистарску ознаку возила штетника. У том случају, преко сајта Удружења осигуравача Србије, на основу регистарског броја возила које је причинило штету и датума незгоде, може се сазнати назив осигуравајућег друштва које је издало полису осигурања за тај аутомобил и којем треба поднети одштетни захтев. Уколико ни тај услов није испуњен, савет оштећенима је да се или јаве свом осигуравајућем друштву, које ће до потребних података доћи преко апликације УОС, или директно Удружењу осигуравача Србије, слањем мејл поруке на office@uos.rs или позивом на број телефона 011/29 27 990.

МУП ће на нови начин, преко апликације Удружења осигуравача Србије, прослеђивати друштвима за осигурање Записнике о увиђају само за незгоде са материјалном штетом. Уколико у незгоди има повређених, односно када МУП подноси кривичну пријаву надлежном тужилаштву, друштво за осигурање ће на увид добити Извод са основним подацима о саобраћајној незгоди, док ће остала документација везана за извршени увиђај конкретне саобраћајне незгоде бити прибављана од надлежних тужилаштва по истој процедури која је и раније важила.

Правилник о начину прикупљања, чувања и достављања података из записника о увиђају саобраћајних незгода неопходних за процену и ликвидацију штета, којим је прописана нова процедура везана за Записнике о саобраћајној незгоди и права оштећених лица, можете преузети овде.