Zapisnik mup-a o uviđaju

Udruženje osiguravača Srbije i Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenuli su sistem za digitalno preuzimanje Zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda i prateće dokumentacije, bez odlaska u MUP. Time je ubrzana procedura prikupljanja dokumentacije koja je neophodna za naknadu štete i maksimalno skraćeno vreme potrebno za isplatu štete.

Novi sistem preuzimanja dokumentacije MUP odnosi se na saobraćajne nezgode koje su se dogodile posle 10. septembra 2018. Za nezgode koje su se dogodile ranije, procedura preuzimanja Zapisnika ostaje nepromenjena.

Po novoj proceduri, oštećeni građani će sada komunicirati samo sa osiguravajućim društvom koje treba da im nadoknadi štetu. To društvo će na osnovu podnetog odštetnog zahteva, kroz aplikaciju UOS, preuzeti Zapisnik o uviđaju i kompletnu prateću dokumentaciju kojom MUP raspolaže. Po potrebi, oštećeni građani će dostavljati dokumentaciju kojom MUP ne raspolaže, kao što je npr. Zapisnik o šteti na vozilu

Naziv osiguravajućeg društva kojem treba podneti odštetni zahtev, oštećeni mogu saznati na nekoliko načina. Ukoliko je MUP izašao na lice mesta, taj podatak može se saznati od policajca  koji vrši uviđaj ili, u suprotnom, razmenom podataka sa vozačem vozila koje je pričinilo štetu, kroz popunjavanje Evropskog izveštaja. Ukoliko nije ispunjen ni jedan od prethodna dva uslova, savet oštećenima je da zapamte ili fotografišu registarsku oznaku vozila štetnika. U tom slučaju, preko sajta Udruženja osiguravača Srbije, na osnovu registarskog broja vozila koje je pričinilo štetu i datuma nezgode, može se saznati naziv osiguravajućeg društva koje je izdalo polisu osiguranja za taj automobil i kojem treba podneti odštetni zahtev. Ukoliko ni taj uslov nije ispunjen, savet oštećenima je da se ili jave svom osiguravajućem društvu, koje će do potrebnih podataka doći preko aplikacije UOS, ili direktno Udruženju osiguravača Srbije, slanjem mejl poruke na office@uos.rs ili pozivom na broj telefona 011/29 27 990.

MUP će na novi način, preko aplikacije Udruženja osiguravača Srbije, prosleđivati društvima za osiguranje Zapisnike o uviđaju samo za nezgode sa materijalnom štetom. Ukoliko u nezgodi ima povređenih, odnosno kada MUP podnosi krivičnu prijavu nadležnom tužilaštvu, društvo za osiguranje će na uvid dobiti Izvod sa osnovnim podacima o saobraćajnoj nezgodi, dok će ostala dokumentacija vezana za izvršeni uviđaj konkretne saobraćajne nezgode biti pribavljana od nadležnih tužilaštva po istoj proceduri koja je i ranije važila.

Pravilnik o načinu prikupljanja, čuvanja i dostavljanja podataka iz zapisnika o uviđaju saobraćajnih nezgoda neophodnih za procenu i likvidaciju šteta, kojim je propisana nova procedura vezana za Zapisnike o saobraćajnoj nezgodi i prava oštećenih lica, možete preuzeti ovde.

OBAVEŠTENJE

o postupanju građana u vezi ostvarivanje prava učesnika saobraćajne nezgode

1. Saobraćajne nezgode samo sa manjom materijalnom štetom

 • 1.1. Evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi
  – Ukoliko niko od učesnika saobraćajne nezgode u kojoj je nastala samo manja materijalna šteta ne zahteva vršenje uviđaja, učesnici su dužni da popune evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi. U ovakvim slučajevima, ukoliko svi učesnici napuste mesto nezgode, a prethodno nisu sačinili evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, naknadno vršenja uviđaja na zahtev učesnika i sačinjavanje zapisnika nije moguće.

  – Nakon nastanka saobraćajne nezgode, potrebno je da učesnici razmene lične podatke (ime, prezime, adresa i država prebivališta, telefonski broj, datum rođenja, broj vozače dozvole, datum važenja vozačke dozvole, kategorije za koje je izdata vozačka dozvola), podatke o vozilu (marka i tip vozila, registarski broj, država registracije vozila) i osiguranju (osiguravajuća kuća, broj ugovora-polise, period važenja polise) sa drugim učesnicima saobraćajne nezgode, kao i da pribave što više dokaza o saobraćajnoj nezgodi zbog kasnijeg ostvarivanja prava kod osiguravajućeg društva (fotografišu mesto nezgode, oštećenja na vozilu, registarske tablice, registracionu nalepnicu i slično). Takođe, podatak o osiguranju vozila na osnovu registarskog broja može da se dobije i na sajtu Udruženja osiguravača Srbije (u daljem tekstu: UOS) www.uos.rs ili u osiguravajućem društvu u kome je učesnik nezgode osigurao svoje vozilo.

  – Ukoliko su učesnici saobraćajne nezgode popunili evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, potrebno je da se oštećeni učesnik javi u osiguravajuće društvo u kom je osigurano vozilo čiji je vozač odgovoran za saobraćajnu nezgodu.

  – Ukoliko u saobraćajnoj nezgodi nastane samo manja materijalna šteta, a nijedan učesnik ne zahteva vršenje uviđaja, policijski službenik koji naiđe ili se zatekne na licu mesta izvršiće kontrolu vozača i vozila u pogledu ispunjavanja uslova za učestvovanje u saobraćaju. Ukoliko svi vozači i vozila ispunjavaju uslove, sačiniće se službena beleška o saobraćajnoj nezgodi bez povređenih lica, samo sa manjom materijalnom štetom, za koju se ne vrši uviđaj i koju učesnici nezgode mogu dobiti na zahtev uz plaćenu taksu u organizacionoj jedinici čiji su policijski službenici sačinili pomenutu belešku.

  – Ukoliko policijski službenik utvrdi da neko od vozila ili vozača ne ispunjava uslove za učestvovanje u saobraćaju, policijski službenici saobraćajne policije izvršiće uviđaj saobraćajne nezgode.

 • 1.2. Vršenje uviđaja saobraćajne nezgode
  – Savetujemo da se pozove policija radi vršenja uviđaja u svim slučajevima kada ne postoji međusobna nesporna saglasnost ko je od učesnika odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode, kada u nezgodi učestvuju vozila koja su osigurana kod osiguravajućih društava čije je sedište na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, kada neko od vozila nema registarske tablice, kada postoji sumnja da je neko od vozila neregistrovano odnosno da je za neko od vozila istekla važnost registracione nalepnice, kada postoji sumnja da je za neko od vozila istekla važnost polise obaveznog osiguranja, u slučajevima kada je neko od vozača u vidno alkoholisanom stanju ili pod dejstvom psiho-aktivnih supstanci, kao i u slučajevima kada neko od vozača nema vozačku dozvolu.

  – Građani koji su učestvovali u saobraćajnoj nezgodi mogu zahtevati vršenje uviđaja od strane saobraćajne policije pozivanjem na telefonski broj 192.
 • 1.3. Podnošenje odštetnog zahteva

  – Odštetni zahtev se podnosi u osiguravajućem društvu u kojem je osigurano vozilo čiji je vozač odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode.

  – Građani, učesnici nezgode, ukoliko je izvršen uviđaj od strane saobraćajne policije, u osiguravajućem društvu u kojem je osigurano vozilo čiji je vozač odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode, mogu da, istovremeno sa podnošenjem odštetnog zahteva pisanim putem zahtevaju i dobiju Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi, koji ne sadrži podatke o drugim učesnicima saobraćajne nezgode zbog zaštite podataka, i prateću dokumentaciju koju čine skica i fotografije. Svu ostalu dokumentaciju mogu preuzeti u nadležnom prekršajnom sudu po odobrenju postupajućeg sudije.

  – U slučajevima kada dođe do saobraćajnih nezgoda u kojima nije pokrenut prekršajni postupak, a za koje je vršen uviđaj od strane saobraćajne policije, Izveštaj o saobraćajnoj nezgodi i prateću dokumentaciju građani mogu zahtevati u UOS-u; (Adresa: Beograd, Trešnjinog cveta 1G, mejl: office@uos.rs, telefon: 011/2927-990).- UOS je nadležan za izdavanje Izveštaja o saobraćajnoj nezgodi sa pratećom dokumentacijom i u slučajevima kada saobraćajna nezgoda nastane usled neobeleženog oštećenja kolovoza, izletanja domaće ili divlje životinje i sl.

  – Ukoliko je u saobraćajnoj nezgodi za nastanak iste odgovoran vozač vozila stranih registarskih oznaka građani treba da se obrate UOS-u.

  – Ukoliko je u saobraćajnoj nezgodi za nastanak iste odgovoran vozač neregistrovanog vozila ili vozila kojem je istekao rok važenja registracione nalepnice oštećeni građani treba da se obrate Garantnom fondu pri UОС-у.

 • – Ukoliko je saobraćajnu nezgodu izazvalo vojno vozilo (vozilo sa vojnim registarskim oznakama), oštećeni građani odštetni zahtev podnose pisanim putem Ministarstvu odbrane, Vojnom pravobranilaštvu sa sedištem u Beogradu u ulici Birčaninova br. 5.

2. Saobraćajne nezgode sa povređenim licima, poginulim licima ili velikom materijalnom štetom

– U slučajevima kada u saobraćajnoj nezgodi ima povređenih ili poginulih lica ili kada je nastala veća materijalna šteta obavezno je vršenje uviđaja saobraćajne nezgode i potrebno je da se obavesti policija na broj telefona 192.

– Nakon nastanka saobraćajne nezgode, savetujemo učesnicima ukoliko su u mogućnosti da razmene lične podatke i podatke o vozilu i osiguranju sa drugim učesnicima saobraćajne nezgode, radi kasnijeg ostvarivanje prava. Podatak o osiguranju vozila na osnovu registarskog broja može da se dobije na sajtu UOS-a www.uos.rs ili u osiguravajućem društvu u kome je učesnik nezgode osigurao svoje vozilo.

– Odštetni zahtev se podnosi u osiguravajućem društvu u kojem je osigurano vozilo čiji je vozač odgovoran za nastanak saobraćajne nezgode.

– Kada je u pitanju pribavljanje dokumentacije za povrede na radu koje su nastupile prilikom saobraćajnih nezgoda, potrebno je da se poslodavci sa e-mail adrese sa registrovanim domenom privrednog subjekta odnosno drugog pravnog lica (ne sa yahoo, gmail… i slično) obrate za dostavljanje iste UOS-u na e-mail office@uos.rs ili da pošalju zahtev na memorandumu firme na adresu UOS-a, Beograd, Trešnjinog cveta 1G.

– Kada su u pitanju saobraćajne nezgode u kojima ima povređenih ili poginulih lica ili u kojima je nastala velika materijalna šteta, zapisnik i ostalu uviđajnu dokumentaciju građani zahtevaju od nadležnog tužilaštva. Podatak o kom tužilaštvu se radi i broju krivičnog upisnika građanin može dobiti u svom osiguravajućem društvu ili UOS-u.

3. Saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovala lica koja nisu osiguranici

– Putnici, pešaci, biciklisti, vlasnici oštećenih objekata i druga fizička i pravna lica koja su na neki način oštećena u saobraćajnoj nezgodi, a nisu osigurani, podatke o osiguravajućem društvu u kojem je osigurano vozilo čiji je vozač prouzrokovao nezgodu, u kojoj su oštećeni, mogu dobiti u UOS-u.

Za sva pitanja i nejasnoće u vezi sa gore navedenim građani mogu da se obrate Udruženju osiguravača Srbije, Trešnjinog cveta 1G, Beograd, putem mejla office@uos.rs ili putem telefona 011/2927-990 (radnim danima ponedeljak – petak od 08,00 časova do 16,00 časova).