Согаз

ПИБ: 107406002

МБ: 20795859

Тел: 021 481 3344

Факс: 021 481 1362

Имејл: office@sogaz.co.rs

Сајт: www.sogaz.co.rs

Осигуравајућа компанија СОГАЗ а.д.о. Нови Сад основана је 11. јануара 2012. године и то је прво српско-руско осигуравајуће друштво у Републици Србији. Акционари осигуравајуће компаније СОГАЗ а.д.о. Нови Сад су Осигуравајућа Група СОГАЗ (Москва) – 51% и ЈП СРБИЈАГАС – 49% основног капитала.

Осигуравајућа компанија СОГАЗ а.д.о. Нови Сад  оријентисана је на осигурање корпоративног сектора  и обезбеђује осигуравајућу заштиту предузећа и корпорација из различитих сфера индустрије: енергетске, машинске и других.

Компанија је усмерена на развој тржишног имовинског осигурања, у складу са међународним нормама и стандардима.

Акционар предузећа, Осигуравајућа Група СОГАЗ (Москва) – један је од учесника руског осигуравајућег тржишта са најбржим развојем. У основи сигурног и стабилног развоја Групе заснована је њена висока капитализација.

ЈП „Србијагас“ је предузеће за транспорт, дистрибуцију, складиштење и трговину природним гасом. Лидер на гасном тржишту Србије, данас је модерна гасна компанија чију снагу чине традиција и вишедеценијско искуство, значајни људски и материјални ресурси, знање и опредељеност да унапређује, развија и повезује гасну инфраструктуру Србије за земљама у окружењу.

Генерални директор компаније СОГАЗ а.д.о. Нови Сад је Евгенy Налетов.