Sogaz

PIB: 107406002

MB: 20795859

Tel: 021 481 3344 

Faks: 021 481 1362

E-mail: office@sogaz.co.rs

Sajt: www.sogaz.co.rs

Osiguravajuća kompanija SOGAZ a.d.o. Novi Sad osnovana je 11. januara 2012. godine i to je prvo srpsko-rusko osiguravajuće društvo u Republici Srbiji. Akcionari osiguravajuće kompanije SOGAZ a.d.o. Novi Sad su Osiguravajuća Grupa SOGAZ (Moskva) – 51% i JP SRBIJAGAS – 49% osnovnog kapitala.

Osiguravajuća kompanija SOGAZ a.d.o. Novi Sad  orijentisana je na osiguranje korporativnog sektora  i obezbeđuje osiguravajuću zaštitu preduzeća i korporacija iz različitih sfera industrije: energetske, mašinske i drugih.

Kompanija je usmerena na razvoj tržišnog imovinskog osiguranja, u skladu sa međunarodnim normama i standardima.

Akcionar preduzeća, Osiguravajuća Grupa SOGAZ (Moskva) – jedan je od učesnika ruskog osiguravajućeg tržišta sa najbržim razvojem. U osnovi sigurnog i stabilnog razvoja Grupe zasnovana je njena visoka kapitalizacija.

JP „Srbijagas“ je preduzeće za transport, distribuciju, skladištenje i trgovinu prirodnim gasom. Lider na gasnom tržištu Srbije, danas je moderna gasna kompanija čiju snagu čine tradicija i višedecenijsko iskustvo, značajni ljudski i materijalni resursi, znanje i opredeljenost da unapređuje, razvija i povezuje gasnu infrastrukturu Srbije za zemljama u okruženju.

Generalni direktor kompanije SOGAZ a.d.o. Novi Sad je Evgeny Naletov.