Удружење осигуравача Србије, у циљу додатног ангажовања у борби против превара у осигурању, покренуло је на својој веб страници нови сервис за грађане. Сервис омогућава свима који имају сазнање или индиције да је почињена превара да случај анонимно пријаве.

Потребно је попунити образац у коме се осим уноса потребних информација може изабрати и друштво за осигурање коме се грађанин обраћа, како би унети подаци били аутоматски прослеђени на адресу изабраног друштва.

Сервис је успостављен у склопу свеобухватне борбе друштава против превара у осигурању, која се спроводи у циљу заштите финансијских фондова намењених исплати штета које су грађани претрпели у незгодама, а за чију надокнаду имају право на основу важећих полиса осигурања.