Пословима осигурања, укључујући и добровољно здравствено осигурање, могу да се баве искључиво правна лица која имају дозволу да се баве осигурањем и која су под контролом Народне банке Србије. Свако другачије поступање на тржишту Србије супротно је правном поретку и носи пореске ризике, поручено је са округлог стола одржаног у оквиру Саветовања „Осигурање и правно-економско окружење“ које су организовали Удружење осигуравача Србије и Удружење за право осигурања Србије.

На Саветовању је организовано 6 округлих столова на којима се разговарало о општим питањима у праву и привреди осигурања, примерни модерних технологија у осигурању, осигурању од аутоодговорности, општем и осигурању робе у транспорту, предуговорном информисању, регулаторном оквиру осигурања и заштити потрошача, али и другим актуелним темама.

Саветовање је одржано у Шапцу, у хотелу „Слобода“ уз више од 120 учесника.

Фото галерија