Добровољно здравствено осигурање

ШТА ЈЕ ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ?

Полиса добровољног здравственог осигурања обезбеђује ефикасну медицинску заштиту и пружа покриће за брзо и квалитетно лечење у приватним здравственим установама. Ове полисе обезбеђују болничко и ванболничко лечење, а могу бити индивидуалне, породичне и колективне одн. полисе за запослене у компанијама.

Програми добровољног здравственог осигурања које нуде наше осигуравајуће куће, омогућавају брзу и лако доступну медицинску услугу, уз могућност избора клинике. То подразумева моменталан одлазак код лекара, без непрегледних редова и губљења времена. Уз комфор и квалитет здравствене услуге, то је највећа предност лечења уз ову полису, која обезбеђује 24-часовну здравствену заштиту током целе године.

КАКО ФУНКЦИОНИШЕ ДОБРОВОЉНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ?

Полисе ДЗО се купују у осигуравајућим кућама. Грађани сами бирају пакет покрића одн. ниво здравствене заштите који им је потребан. То може да укључује и одговарајуће операције или лечење у иностранству.

Од одабраног пакета зависи и цена, а плаћање полисе је месечно. Основни пакет, за особе до 30 година, је тек нешто изнад 10 евра месечно.

Процењује се, иначе, да грађани Србије, у просеку, на лечење у приватним клиникама годишње потроше око 300 евра. Тим новцем се куповином полисе добровољног здравственог осигурања обезбеђује најмање 1000 евра за покриће различитих услуга у здравству.

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ОСНОВНО ПОКРИЋЕ?

 • Прегледе лекара опште праксе и специјалистичке преглед,
 • Дијагностику,
 • Примање терапија у медицинској установи или код куће,
 • Хирушке и друге интервенције,
 • Здравствену заштиту трудница,
 • Хитан санитетски превоз,
 • Хитну стоматологију.

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ДОПУНСКО ПОКРИЋЕ?

 • Систематске прегледе,
 • Офталмолошке и стоматолошке услуге,
 • Лекове на рецепт,
 • Физикалну терапију,
 • Друге облике лечења и неге.

ШТА ЈЕ КОЛЕКТИВНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ?

Колективно здравствено осигурање је намењено свим правним субјектима који послују у Србији – и домаћим и страним компанијама. У пракси се показало да се уз ову полису значајно смањују број боловања и дани ван посла, јер помаже да се поједине болести открију у раним фазама.

На листи бенефита које запослени највише цене и сматрају најстимулативнијим, налази се на другом месту.