Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

ŠTA JE DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje efikasnu medicinsku zaštitu i pruža pokriće za brzo i kvalitetno lečenje u privatnim zdravstvenim ustanovama. Ove polise obezbeđuju bolničko i vanbolničko lečenje, a mogu biti individualne, porodične i kolektivne odn. polise za zaposlene u kompanijama.

Programi dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje nude naše osiguravajuće kuće, omogućavaju brzu i lako dostupnu medicinsku uslugu, uz mogućnost izbora klinike. To podrazumeva momentalan odlazak kod lekara, bez nepreglednih redova i gubljenja vremena. Uz komfor i kvalitet zdravstvene usluge, to je najveća prednost lečenja uz ovu polisu, koja obezbeđuje 24-časovnu zdravstvenu zaštitu tokom cele godine.

KAKO FUNKCIONIŠE DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Polise DZO se kupuju u osiguravajućim kućama. Građani sami biraju paket pokrića odn. nivo zdravstvene zaštite koji im je potreban. To može da uključuje i odgovarajuće operacije ili lečenje u inostranstvu.

Od odabranog paketa zavisi i cena, a plaćanje polise je mesečno. Osnovni paket, za osobe do 30 godina, je tek nešto iznad 10 evra mesečno.

Procenjuje se, inače, da građani Srbije, u proseku, na lečenje u privatnim klinikama godišnje potroše oko 300 evra. Tim novcem se kupovinom polise dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja obezbeđuje najmanje 1000 evra za pokriće različitih usluga u zdravstvu.

ŠTA PODRAZUMEVA OSNOVNO POKRIĆE?

 • Preglede lekara opšte prakse i specijalističke pregled,
 • Dijagnostiku,
 • Primanje terapija u medicinskoj ustanovi ili kod kuće,
 • Hiruške i druge intervencije,
 • Zdravstvenu zaštitu trudnica,
 • Hitan sanitetski prevoz,
 • Hitnu stomatologiju.

ŠTA PODRAZUMEVA DOPUNSKO POKRIĆE?

 • Sistematske preglede,
 • Oftalmološke i stomatološke usluge,
 • Lekove na recept,
 • Fizikalnu terapiju,
 • Druge oblike lečenja i nege.

ŠTA JE KOLEKTIVNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE?

Kolektivno zdravstveno osiguranje je namenjeno svim pravnim subjektima koji posluju u Srbiji – i domaćim i stranim kompanijama. U praksi se pokazalo da se uz ovu polisu značajno smanjuju broj bolovanja i dani van posla, jer pomaže da se pojedine bolesti otkriju u ranim fazama.

Na listi benefita koje zaposleni najviše cene i smatraju najstimulativnijim, nalazi se na drugom mestu.