Дунав осигурање а.д.о.

ПИБ:100001958

МБ: 07046898

Тел: 011 3224 001

Сајт: www.dunav.rs

Компанија Дунав осигурање а.д.о. Београд“ је лидер на тржишту осигурања у Србији са традицијом дугом више од 140 година и једина национална осигуравајућа кућа регистрована за све врсте осигурања. Висина укупне премије, број издатих полиса, брзина и висина исплате штета, су параметри који то потврђују.

„Дунав осигурање“ има најразуђенију мрежу са више од 600 продајних места и 7 предузећа чланица: „Дунав Ре“ који покрива 40% домаћег тржишта реосигурања; „Дунав друштво за управљање добровољним пензијским фондом“ које покрива 42,2% домаћег тржишта; „Дунав ауто“; „Дунав Стокброкер“ (Дунав Стоцкброкер); „Дунав осигурање а.д. Бањалука“; „Дунав банка а.д. Звечан“ и „Дунав турист“.

Слоган компаније „Пријатељ остаје пријатељ“ на најједноставнији начин осликава став који „Дунав осигурање“ заступа у пракси.

Генерални директор компаније „Дунав осигурање“ је мр Мирко Петровић.