Дунав осигурање а.д.о.

PIB:100001958

MB: 07046898

Tel: 011 3224 001

Sajt: www.dunav.rs

Kompanija Dunav osiguranje a.d.o. Beograd“ je lider na tržištu osiguranja u Srbiji sa tradicijom dugom više od 140 godina i jedina nacionalna osiguravajuća kuća registrovana za sve vrste osiguranja. Visina ukupne premije, broj izdatih polisa, brzina i visina isplate šteta, su parametri koji to potvrđuju.

„Dunav osiguranje“ ima najrazuđeniju mrežu sa više od 600 prodajnih mesta i 7 preduzeća članica: „Dunav Re“ koji pokriva 40% domaćeg tržišta reosiguranja; „Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“ koje pokriva 42,2% domaćeg tržišta; „Dunav auto“; „Dunav Stokbroker“ (Dunav Stockbroker); „Dunav osiguranje a.d. Banjaluka“; „Dunav banka a.d. Zvečan“ i „Dunav turist“.

Slogan kompanije „Prijatelj ostaje prijatelj“ na najjednostavniji način oslikava stav koji „Dunav osiguranje“ zastupa u praksi.

Predsednik Izvršnog odbora Kompanije „Dunav osiguranje“ je Ivana Soković.