Животно осигурање

ШТА ПОДРАЗУМЕВА ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ?​

 • Живот је често непредвидив и таман када мислимо да смо га уредили како желимо може се десити неки немили догађај који нам живот окрене наглавачке.
 • Свакодневно смо изложени бројним стресним ситуацијама и иако смо навикли да са стресом живимо некада га је заиста превише што се често одражава на наше здравље и ремети нам квалитет живота.
 • Трпите стрес на послу и због посла, бринете да ли ћете имати довољно новца да прегурате месец, да ли сте деци обезбедили све што им треба и тако из дана у дан, а онда се неочекивано деси нека несрећа или непредвиђена ситуација и живот Вам се промени из корена.
 • У случају смрти, теже болести или незгоде,значајно се мењају околности у самој породици. Поред емотивних, јављају се и финансијски проблеми које је, без полисе животног осигурања, често немогуће превазићи.
 • Да бисте утицали на будућност и породици, али и себи, обезбедили миран и сигуран сан размислите о животном осигурању.

КОЈЕ СУ ВРСТЕ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА?

РИЗИКО ОСИГУРАЊЕ

Овим осигурањем покрива се искључиво ризик престанка живота, тако што се у случају наступања смрти, осигурана сума исплаћује корисницима/наследницима. Ово осигурање прати релативно ниска премија која обезбеђује високо покриће. По истеку ове врсте осигурања, осигуранику се не враћа ништа од уложеног јер је куповином те полисе платио осигуравајућој кући да за њега преузме материјални ризик који је повезан са престанком живота. Најчешће се узима код стамбених кредита. Тада, у случају престанка живота, осигуравајућа кућа плаћа дуг банци, тако да обавеза по кредиту не пада на терет породице.

ОСИГУРАЊЕ ЗА СЛУЧАЈ ДОЖИВЉЕЊА (СА ПОВРАТОМ И БЕЗ ПОВРАТА ПРЕМИЈЕ)

Ово осигурање обезбеђује исплату осигуране суме за случај ако се доживи истек уговора о осигурању. Ова полиса садржи компоненту штедње, а подједнако је намењена млађој и старијој популацији. При истеку осигурања исплаћује се осигурана сума, док се у случају смрти, у верзији у којој је уговорен поврат премије за случај смрти, исплаћује до тада уплаћен новац. Премију је могуће уплаћивати годишње, полугодишње, тромесечно, месечно или једнократно.

МЕШОВИТО ОСИГУРАЊЕ
 • Подразумева комбинацију претходна два осигурања, односно наследници/корисници добијају осигурану суму за случај смрти осигураника, док у случају доживљења уговореног периода осигурану суму добија сам осигураник.

   

 • Уз гарантовану осигурану суму за случај доживљења осигураници могу рачунати и на приписану добит, уколико је осигуравајућа компанија код које су закључили полису животног осигурања пословала са добитком током трајања полисе осигурања.

   

 • Уз куповину било које врсте полисе осигурања (основног осигурања живота) можете закључити и допунско осигурање незгоде и/или допунско здравствено осигурање, која пружају покрића за случај наступања смрти услед незгоде, инвалидитета, трошкова лечења, неке од тежих болести и др, чиме се обезбеђује пуна заштита осигураницима и њиховим наследницима од материјалних губитака изазваних престанком живота, наступањем незгоде или тежих болести.

КО МОЖЕ ДА УГОВОРИ ПОЛИСУ ЖИВОТНОГ ОСИГУРАЊА?

 • Одлучили сте да уплатите полису животног осигурања, следећи корак је да изаберете осигуравајућу кућу и информишете се о условима осигурања које осигуравајуће куће нуде.
 • Оно што је већини заједничко је да премија осигурања зависи од ваших потреба и избора осигурања, Вашег здравственог стања, материјалног статуса, од онога што поседујете и томе слично. Све те податке потребно је да наведете у формуларима које ћете добити у осигуравајућој кући.
 • Неопходно је и знати да свака осигуравајућа кућа има утврђене услове под којима не осигурава клијенте због болести или година старости.
 • Такође у неким осигуравајућим кућама најдужи период осигурања је 40 година, односно до 65 или 75 године старости осигураника.