životno osiguranje

ŠTA PODRAZUMEVA ŽIVOTNO OSIGURANJE?

 • Život je često nepredvidiv i taman kada mislimo da smo ga uredili kako želimo može se desiti neki nemili događaj koji nam život okrene naglavačke.
 • Svakodnevno smo izloženi brojnim stresnim situacijama i iako smo navikli da sa stresom živimo nekada ga je zaista previše što se često odražava na naše zdravlje i remeti nam kvalitet života.
 • Trpite stres na poslu i zbog posla, brinete da li ćete imati dovoljno novca da pregurate mesec, da li ste deci obezbedili sve što im treba i tako iz dana u dan, a onda se neočekivano desi neka nesreća ili nepredviđena situacija i život Vam se promeni iz korena.
 • U slučaju smrti, teže bolesti ili nezgode,značajno se menjaju okolnosti u samoj porodici. Pored emotivnih, javljaju se i finansijski problemi koje je, bez polise životnog osiguranja, često nemoguće prevazići.
 • Da biste uticali na budućnost i porodici, ali i sebi, obezbedili miran i siguran san, razmislite o životnom osiguranju.

KOJE SU VRSTE ŽIVOTNOG OSIGURANJA?

RIZIKO OSIGURANJE

Ovim osiguranjem pokriva se isključivo rizik prestanka života, tako što se u slučaju nastupanja smrti, osigurana suma isplaćuje korisnicima/naslednicima. Ovo osiguranje prati relativno niska premija koja obezbeđuje visoko pokriće. Po isteku ove vrste osiguranja, osiguraniku se ne vraća ništa od uloženog jer je kupovinom te polise platio osiguravajućoj kući da za njega preuzme materijalni rizik koji je povezan sa prestankom života. Najčešće se uzima kod stambenih kredita. Tada, u slučaju prestanka života, osiguravajuća kuća plaća dug banci, tako da obaveza po kreditu ne pada na teret porodice.

OSIGURANJE ZA SLUČAJ DOŽIVLJENJA (SA POVRATOM I BEZ POVRATA PREMIJE)

Ovo osiguranje obezbeđuje isplatu osigurane sume za slučaj ako se doživi istek ugovora o osiguranju. Ova polisa sadrži komponentu štednje, a podjednako je namenjena mlađoj i starijoj populaciji. Pri isteku osiguranja isplaćuje se osigurana suma, dok se u slučaju smrti, u verziji u kojoj je ugovoren povrat premije za slučaj smrti, isplaćuje do tada uplaćen novac. Premiju je moguće uplaćivati godišnje, polugodišnje, tromesečno, mesečno ili jednokratno.

MEŠOVITO OSIGURANJE
 • Podrazumeva kombinaciju prethodna dva osiguranja, odnosno naslednici/korisnici dobijaju osiguranu sumu za slučaj smrti osiguranika, dok u slučaju doživljenja ugovorenog perioda osiguranu sumu dobija sam osiguranik.

 • Uz garantovanu osiguranu sumu za slučaj doživljenja osiguranici mogu računati i na pripisanu dobit, ukoliko je osiguravajuća kompanija kod koje su zaključili polisu životnog osiguranja poslovala sa dobitkom tokom trajanja polise osiguranja.

 • Uz kupovinu bilo koje vrste polise osiguranja (osnovnog osiguranja života) možete zaključiti i dopunsko osiguranje nezgode i/ili dopunsko zdravstveno osiguranje, koja pružaju pokrića za slučaj nastupanja smrti usled nezgode, invaliditeta, troškova lečenja, neke od težih bolesti i dr, čime se obezbeđuje puna zaštita osiguranicima i njihovim naslednicima od materijalnih gubitaka izazvanih prestankom života, nastupanjem nezgode ili težih bolesti.

   

KO MOŽE DA UGOVORI POLISU ŽIVOTNOG OSIGURANJA?

 • Odlučili ste da uplatite polisu životnog osiguranja, sledeći korak je da izaberete osiguravajuću kuću i informišete se o uslovima osiguranja koje osiguravajuće kuće nude.
 • Ono što je većini zajedničko je da premija osiguranja zavisi od vaših potreba i izbora osiguranja, Vašeg zdravstvenog stanja, materijalnog statusa, od onoga što posedujete i tome slično. Sve te podatke potrebno je da navedete u formularima koje ćete dobiti u osiguravajućoj kući.
 • Neophodno je i znati da svaka osiguravajuća kuća ima utvrđene uslove pod kojima ne osigurava klijente zbog bolesti ili godina starosti.
 • Takođe u nekim osiguravajućim kućama najduži period osiguranja je 40 godina, odnosno do 65 ili 75 godine starosti osiguranika.