Информатор о раду

Информатор о раду Удружења осигуравача Србије објављен је у циљу информисања јавности и садржи податке о надлежностима, организацији и функционисању Удружења.