informator
o radu

Informator o radu Udruženja osiguravača Srbije objavljen je u cilju informisanja javnosti i sadrži podatke o nadležnostima, organizaciji i funkcionisanju Udruženja.