Меркур осигурање а.д.о. Београд

ПИБ: 105046005

МБ: 20301902

Тел: 011 7852 727

Факс: 011 7852 728

Е-маил: office@merkur.rs

Сајт: www.merkur.rs

Меркур осигурање а.д.о. Београд је у Србији основано 2007. године као гринфилд инвестиција и део је концерна „Меркур Версицхерунг АГ” из Граца, најстаријег осигуравајућег друштва у Аустрији са традицијом пословања дугом преко 200 година. Меркур осигурање је од почетка рада у Србији успело да се етаблира на тржишту осигурања и да буде препознато као квалитетно и успешно Друштво коме све више клијената указује поверење.

Својом понудом ова компанија је окренута човеку и пружа осигуравајућу заштиту за вредности које човеку највише значе, живот и здравље, и на тај начин је препознатљива на тржишту. Највећи нагласак ставља се на развој животних осигурања са покрићем ризичних болести која гарантују оптимални облик покрића осигурања. Уз осигурање живота у понуди која је намењена клијентима, налазе се и допунска осигурања, осигурање од последица незгоде и тешке болести, као и осигурање у случају настанка потребе за хируршким интервенцијама.

Оријентација на квалитетну услугу, развој продуката који су усклађени са потребама осигураника, квалитетни развојни планови, сталне иновације и унапређење начина пословања гарантују даљи напредак и ефикасност.

Председник Извршног одбора “Меркур осигурања а.д.о. Београд” је Марко Стојановић.