Merkur osiguranje a.d.o. Beograd

PIB: 105046005

MB: 20301902

Tel: 011 7852 727

Faks: 011 7852 728

E-mail: office@merkur.rs

Sajt: www.merkur.rs

Merkur osiguranje a.d.o. Beograd je u Srbiji osnovano 2007. godine kao grinfild investicija i deo je koncerna „Merkur Versicherung AG” iz Graca, najstarijeg osiguravajućeg društva u Austriji sa tradicijom poslovanja dugom preko 200 godina. Merkur osiguranje je od početka rada u Srbiji uspelo da se etablira na tržištu osiguranja i da bude prepoznato kao kvalitetno i uspešno Društvo kome sve više klijenata ukazuje poverenje.

Svojom ponudom ova kompanija je okrenuta čoveku i pruža osiguravajuću zaštitu za vrednosti koje čoveku najviše znače, život i zdravlje, i na taj način je prepoznatljiva na tržištu. Najveći naglasak stavlja se na razvoj životnih osiguranja sa pokrićem rizičnih bolesti koja garantuju optimalni oblik pokrića osiguranja. Uz osiguranje života u ponudi koja je namenjena klijentima, nalaze se i dopunska osiguranja, osiguranje od posledica nezgode i teške bolesti, kao i osiguranje u slučaju nastanka potrebe za hirurškim intervencijama.

Orijentacija na kvalitetnu uslugu, razvoj produkata koji su usklađeni sa potrebama osiguranika, kvalitetni razvojni planovi, stalne inovacije i unapređenje načina poslovanja garantuju dalji napredak i efikasnost.

Predsednik Izvršnog odbora “Merkur osiguranja a.d.o. Beograd” je Marko Stojanović.