Отп осигурање

ПИБ: 106237954

МБ: 20561211

Тел: 011 2608 665

Факс: 011 2607 330

Е-маил: info@otposiguranje.rs

Сајт: www.otposiguranje.rs

„ОТП Осигурање АДО Београд“ обавља послове животног осигурања од 2009. године када је основано као „Социете Генерале осигурање адо Београд“.

Власничка структура је промењена у септембру 2019. године и од тада је у употреби ново пословно име „ОТП Осигурање АДО Београд“.

Већински акционар је јавно акционарско друштво „ОТП Банк Нyрт“, 16 Нáдор утца, 1051 Будимпешта, Мађарска, са учешћем у капиталу од 51%, док је ималац преосталих 49% капитала „ОТП банка Србија АД Београд“.

ОТП Осигурање је део ОТП Групе која у Републици Србији пружа финансијске услуге високог квалитета заједно са ОТП банка Србија АД Београд, Војвођанска банка ад Нови Сад, ОТП Лизинг доо и ОТП Леасинг Србија доо.

У понуди осигурања заступљено је ризико животно осигурање за кориснике кредита и осталих банкарских производа, поред којих се нуде и услуге штедног и ризико осигурања.

Председник Извршног одбора “ОТП осигурање ад Београд” је Никола Родић.