Otp osiguranje

PIB: 106237954

MB: 20561211

Tel: 011 2608 665

Faks: 011 2607 330

E-mail: info@otposiguranje.rs

Sajt: www.otposiguranje.rs

„OTP Osiguranje ADO Beograd“ obavlja poslove životnog osiguranja od 2009. godine kada je osnovano kao „Societe Generale osiguranje ado Beograd“.

Vlasnička struktura je promenjena u septembru 2019. godine i od tada je u upotrebi novo poslovno ime „OTP Osiguranje ADO Beograd“.

Većinski akcionar je javno akcionarsko društvo „OTP Bank Nyrt“, 16 Nádor utca, 1051 Budimpešta, Mađarska, sa učešćem u kapitalu od 51%, dok je imalac preostalih 49% kapitala „OTP banka Srbija AD Beograd“.

OTP Osiguranje je deo OTP Grupe koja u Republici Srbiji pruža finansijske usluge visokog kvaliteta zajedno sa OTP banka Srbija AD Beograd, Vojvođanska banka ad Novi Sad, OTP Lizing doo i OTP Leasing Srbija doo.

U ponudi osiguranja zastupljeno je riziko životno osiguranje za korisnike kredita i ostalih bankarskih proizvoda, pored kojih se nude i usluge štednog i riziko osiguranja.

Predsednik Izvršnog odbora “OTP osiguranje ad Beograd” je Ivan Jovanović