Руководство Удружења осигуравача Србије

Душко Јовановић
генерални секретар УОС

Бранко Дамјановић
директор Сектора за правне, кадровске и опште послове

Мишо Јанковић
директор Бироа зелене карте 

Свјетлана Симић 
виши контролор Гарантног фонда 

Војислав Бошковић  
виши контролор Гарантног фонда 

Валентина Мишковић
директор Сектора за финансије и рачуноводство

Александар Ђоковић
директор Информационог центра