Rukovodstvo Udruženja osiguravača Srbije

Duško Jovanović
generalni sekretar UOS

Branko Damjanović
direktor Sektora za pravne, kadrovske i opšte poslove

Mišo Janković
direktor Biroa zelene karte 

Svjetlana Simić 
viši kontrolor Garantnog fonda 

Vojislav Bošković  
viši kontrolor Garantnog fonda 

Valentina Mišković
direktor Sektora za finansije i računovodstvo

Aleksandar Đoković
direktor Informacionog centra