Сава неживотно осигурање а.д.о. Београд

ПИБ: 100002516

МБ: 17407813

Тел: 011 3644 801

Факс: 011 3644 889

Имејл:office@sava-osiguranje.rs

Сајт: www.sava-osiguranje.rs

САВА НЕЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ“ а.д.о. Београд са традицијом пословања дужом од четири деценије, постало је саставни део Сава Ре Групе пре 10 година.

Бројне промене и разлике допринеле су унапређењу пословних процеса, богатијој понуди производа осигурања и низ других позитивних карактеристика за Друштво. Већа стабилност и поузданост компаније омогућиле су пружање квалитетније и разноврсније економске заштите од бројних ризика који нас окружују.

Сава неживотно осигурање је члан САВА РЕ ГРУПЕ заједно са још десет осигуравајућих компанија и њиховим зависним друштвима. У оквиру Групације ради близу 3.000 запослених, на простору бивше Југославије. Представља једну од већих групација осигурања у Југоисточној Европи и годишње остварује близу 500 мил ЕУР бруто премије.

Сава неживотно осигурање има у понуди бројне пакете имовинских осигурања чиме се осигураницима, како правним тако и физичким лицима, пружа сигурност и економска заштита од штетних дејстава и економских поремећаја до којих долази када се оствари одређени ризик, односно настане осигурани случај. У овом моменту Сава неживотно осигурање има близу 30 пословних јединица у градовима Србије и велики број партнерских компанија које се баве понудом и закључивањем уговора о осигурању.

Током вишедеценијског пословања Сава неживотно осигурање је стекло статус поузданог партнера многих компанија и грађана, чији су циљеви и прироритети, пре свега, усмерени ка квалитетној услузи, међусобном поверењу и задовољству осигураника.

Председник Извршног одбора “Сава осигурања” је Бојан Мијаиловић