Sava neživotno osiguranje a.d.o. Beograd

PIB: 100002516

MB: 17407813

Tel: 011 3644 801

Faks: 011 3644 889

E-mail:office@sava-osiguranje.rs

Sajt: www.sava-osiguranje.rs

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE“ a.d.o. Beograd sa tradicijom poslovanja dužom od četiri decenije, postalo je sastavni deo Sava Re Grupe pre 10 godina.

Brojne promene i razlike doprinele su unapređenju poslovnih procesa, bogatijoj ponudi proizvoda osiguranja i niz drugih pozitivnih karakteristika za Društvo. Veća stabilnost i pouzdanost kompanije omogućile su pružanje kvalitetnije i raznovrsnije ekonomske zaštite od brojnih rizika koji nas okružuju.

Sava neživotno osiguranje je član SAVA RE GRUPE zajedno sa još deset osiguravajućih kompanija i njihovim zavisnim društvima. U okviru Grupacije radi blizu 3.000 zaposlenih, na prostoru bivše Jugoslavije. Predstavlja jednu od većih grupacija osiguranja u Jugoistočnoj Evropi i godišnje ostvaruje blizu 500 mil EUR bruto premije.

Sava neživotno osiguranje ima u ponudi brojne pakete imovinskih osiguranja čime se osiguranicima, kako pravnim tako i fizičkim licima, pruža sigurnost i ekonomska zaštita od štetnih dejstava i ekonomskih poremećaja do kojih dolazi kada se ostvari određeni rizik, odnosno nastane osigurani slučaj. U ovom momentu Sava neživotno osiguranje ima blizu 30 poslovnih jedinica u gradovima Srbije i veliki broj partnerskih kompanija koje se bave ponudom i zaključivanjem ugovora o osiguranju.

Tokom višedecenijskog poslovanja Sava neživotno osiguranje je steklo status pouzdanog partnera mnogih kompanija i građana, čiji su ciljevi i priroriteti, pre svega, usmereni ka kvalitetnoj usluzi, međusobnom poverenju i zadovoljstvu osiguranika.

Predsednik Izvršnog odbora “Sava osiguranja” je Bojan Mijailović