Удружење осигуравача Србије и Удружење за право осигурања Србије организовали су 21. годишње саветовање под називом  “Модерни аспекти законског и регулаторног концепта осигурања”. Саветовање је окупило 60 учесника, који су кроз 7 округлих столова и више од 20 излагања домаћих и страних стручњака разматрали најважније теме из неколико различитих области.

Округли столови били су организовани на теме Уговора о осигурања, Уговора о осигурања живота, Осигурање од аутоодговорности, Управљање и конкуренција у осигурању, Продаја производа осигурања и заштита потрошача, Надзорно регулаторне функције и конкуренција у осигурању.

Отварајући скуп, Драгица Јанковић, члан ИО компаније Дунав осигурање, нагласила је да је премија у другом кварталу ове у односу на претхнодну годину остварила раст од 4% и да је достигла износ од 55,9 милијарди динара, одн. 475 милиона евра. Нешто већи номинални раст забележен је код неживотних осигурања. Највеће учешће у укупној премији имало је осигурање од аутоодговорности – 31,3%. Следе животна и имовинска осигурања са 21,6 процената. Драгица Јанковић је нагласила и да добровољно здравствено осигурање показује да поседује потенцијал да оствари највећи раст. Са 5,2% у другом кварталу 2019. године, учешће те полисе у укупној премији достигло је 7 процената у другом кварталу ове године. Она је нагласила и да је једини пад забележен код полиса осигурања помоћи на путу, за 44% у односу на исти прошлогодишњи период, али да је то последица актуелне кризе о пандемије вируса Цовид 19.

На саветовању су говорили и своје радове презентовали најеминентнији стручњаци из права осигурања, као И представници друштава за осигурање која послују на територији Републике Србије. Посебан акценат је стављен на изазове постављене пред индустрију осигурања узроковане пандемијом корона вируса. Истовремено, учвршћена је идеја о потреби ревизије законских одредби које се односе на уговор о осигурању.

Скуп је затворио Златко Петровић, помоћник генералног секретара у Сектору за надзор Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности запаженим излагањем везаним за Закон о заштити података о личности и обавезама које исти прописује са посебним освртом на досадашњу праксу из ове области.

Поруке саветовања биће објављене одмах по усвајању.  

Саветовање је одржано у хотелу “Слобода” у Шапцу, од 25 – 27. септембра.

Фотографије можете погледати овде