Полиција је добила опрему која ће омогућити квалитетнију израду и чување Записника о увиђају саобраћајних незгода. Споразум о сарадњи, којим је обезбеђена опрема у вредности од неколико стотина хиљада евра, потписали су директор полиције Владимир Ребић и генерални секретар Удружења осигуравача Душко Јовановић. Ова опрема ће обезбедити корист грађанима, саобраћајној полицији и друштвима за осигурање у периоду од најмање 5 година, каже директор полиције.   

  • Грађани више не морају да одлазе у полицију по Записнике и да троше време и новац, саобраћајна полиција добија најквалитетнију опрему коју користе полиције развијених држава, а осигуравајућа друштва помоћ у виду спречавања злоупотреба у осигурању, нагласио је Ребић. Незадовољни ће бити само они који се баве преварама, додао је Ребић. 

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић нагласио је да УОС и МУП имају вишегодишњу успешну сарадњу. 

  • Циљ наше сарадње и сврха набавке ове ИТ опреме је да се смањи број штета и да грађани буду заштићенији. Сарадња ће бити настављена и већ радимо на новим пројектима који ће бити у интересу грађана, најавио је Јовановић

Јовановић је подсетио и да је Удружење раније донирало средства српској полицији у циљу дигитализације Записника о увиђају саобраћајних незгода. Од септембра 2018. године у примени је систем који је максимално убрзао процес прикупљања документације неопходне за исплату штете, а цео процес учинио бесплатним за грађане. До тада су се оштећени обраћали МУП са захтевом за издавање Записника, по документацију одлазили лично, веома често ван места боравка, плаћали таксу и лично достављали осигуравајућем друштву. Захваљујући развијеној апликацији, оштећени сада комуницирају само са осигуравајућим друштвом које треба да им надокнади штету, без одласка у МУП и без непотребних трошкова. Захваљујући тој апликацији, МУП прослеђује Удружењу и осигуравајућим друштвима Записнике о увиђају саобраћајних незгода са материјалном штетом. За ту намену, УОС је издвојио више од пола милиона евра. Одличну сарадњу потврђује и донација УОС за набавку 27 специјализованих возила МУП, са комплетном пратећом опремом неопходном полицији.