Удружење осигуравача Србије организовало је са Удружењем за право осигурања Србије традиционално годишње саветовање.  Било је то 22. саветовање, а одржано је под називом “Модерне технологије, нови и традиционални ризици”.

Скупу је присуствовало више од 100 учесника који су били у прилици да прате предавања кроз шест округлих столова. На саветовању се разговарало о традиционалним ризицима и осигурању, аспектима примене модерних технологија у осигурању, осигурању од АО, прописима ЕУ и правном положају осигуравача, реформи уговорног права осигурања и грађанско-правној одговорности и осигурању. Предавања на теме одржало је више од 15 домаћих и страних стручњака.

Саветовање је одржано у Шапцу, у хотелу “Слобода” од 23-25. априла 2021. године