У првој недељи августа, друштва за осигурање су повећала цене полисе осигурања од аутоодговорности, у просеку за 22 процента. Основни разлог нових цена јесте поскупљење резервних делова, што је условљено инфлацијом на светском нивоу. Ту су и раст цена услуга транспорта и процене штете, а значајна ставка која је утицала на поскупљење су и више цене радног часа у сервисима. Код нас су се те цене изједначиле са ценом радног часа у најразвијенијим европским државама, каже генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић.

 

“Укупна ситуација на тржишту аутомобила се неповољно одражава на пословање друштава за осигурање у делу АО. Са једне стране, производе се све софистициранија и скупља возила, пре свега електрична, која су подложнија оштећењима и чија поправка је скупља, док са друге стране имамо евидентан скок цене половних возила на тржишту, која су репер за одређивање накнаде штета на возилима” додаје Јовановић.

 

Он наглашава и да је претходни пут цена полисе осигурања од АО промењена 01. јула 2014. године. Од тада до данас, забележена је инфлација, мерена индексом раста потрошачких цена, од 20,68%. Са друге стране, у 2019. години имали смо промену бонус/малус система у делу повећања бонуса, са 10 на 15 за другу и са 15 на 25% попуста за прву премијску групу.

 

Генерални секретар УОС каже и да су на раст цене основне полисе осигурања од АО утицала и поједина кретања на међународном тржишту осигурања. Јовановић објашњава да је услов да бисмо постали део јединственог тржишта ЕУ формирање капитала који мора да буде изнад постојећег одн. оног који обезбеђује искључиво испуњење минималних законских захтева.  То ће бити велики изазов у условима либерализације тржишта. Искуства држава региона показују да либерализација готово по правилу доводи до драстичног пада премије осигурања од аутоодговорности. У таквим условима не може се рачунати на јачање позиције капитала и солвентности, већ се у такву фазу мора ући са већ припремљеним снажним фондовима, објашњава Јовановић.

 

“Не треба заборавити ни даље повећање лимита за накнаду штета које прописује Закон о обавезном осигурању у саобраћају. То је континуиран процес који подразума постепено повећање лимита за накнаду штета. Од момента када су актуелни лимити по једном саобраћајној незгоди ступили на снагу, до данас, дошло је до раста накнада за исти тип повреда од око20%. Тај раст биће настављен како се лимити буду повећавали и прилагођавали ЕУ” каже Душко Јовановић. Он додаје и да су наша друштва, због веће фреквенције српских возила по иностранству, изложена повећаном ризику накнаде штета које су причињене у другим државама и то по лимитима државе настанка незгоде који су вишеструко већи од домаћих критеријума. Ту су и државе, попут Француске, Белгије, Луксембура, скандинавских држава и Велике Британије, које имају неограничене лимите. Домаћа друштва за осигурање се од екстремних штета углавном штите уговорима реосигурања, који због сталног раста лимита и све већег броја штета изнад самопридржаја постају све скупљи.

 

Образлажући нове цене полисе АО, Јовановић подсећа и на одлуку Савета Бироа зелене карте да све државе чланице, укључујући и Србију, од 1.1.2021. преузму плаћање за све штете причињене возилима регистрованим у земљи и до три месеца по истеку регистрације. До измене прописа гаранција је важила до момента док је возило регистровано. Та промена у регулативи ће довести до радикалног скока броја и износа штета са међународним елементом, а те штете пашће директно на терет Удружења осигуравача Србије које обавЉа функцију Бироа зелене карте, односно посредно на домаће осигураваче који учествују у финансирању, објашњава Јовановић. 

 

У циљу додатног појашњења, генерални секретар Удружења осигуравача Србије наглашава да је повећана цена полисе осигурања од аутоодговорности, а не регистрације возила, како се то обично схвата. Регистрацију возила чине и технички преглед и плаћање административних такси, на чије цене осигуравачи не могу да утичу и на које се ово повећање не односи.