Спорови из осигурања су бројни, могу да потрају и да оптерете судски апарат. Добро осмишљена стратегија решавања спорова из осигурања треба да буде заснована на балансу између државних и алтернативних форми решавања спорова, поручено је са панела о медијацији који је организован у оквиру Конференције „Правни и економски изазови у осигурању у динамичном окружењу“. Закључак Панела је и да постоји интерес струке осигурања за увођење медијације, која је незаобилазни део стратегије одрживог развоја делатности осигурања. Заокрет ка медијацији значио би напуштање традиционалног (конзервативног) приступа осигурању. Индустрија осигурања треба да покаже одређени степен адаптабилности променама које се дешавају у 21. веку. Другим речима, не можете успешно водити пословање ако сте уверени да у праву постоји само један пут, конкретно државни пут заштите права. Компанија која негује својеврсну „цан до“ културу настојаће да увери потрошаче да се спорови могу решавати на основу пријатељских форми које почивају на компромису и дијалогу, поручено је са панела на којем су учестововали Наташа Петровић Томић, професорка Правног факултета у Београду, Стефан Милојевић из Националног центра за посредовање у решавању спорова, док су индустрију осигурања представљали Милош Милановић из Дунава, Ненад Грујић из Generali osiguranja и Ненад Анђелић из Триглав осигурања.

На Конференцији је одржано шест округлих столована на којима се, између осталог, разговарало о уговорима о осигурању од аутоодговорности, уговорима о осигурању, корпоративном управљању и заштити потрошача.

Било је то 24. годишње саветовање, које заједно организују Удружење осигуравача Србије и Удружење за право осигурања. Конференција је одржана 19. и 20. априла у хотелу „Извор“ у Аранђеловцу.

Фотографије