Контрола усклађености пословања одн. заштита од ризика неусклађености пословања не може да се сведе на формалну имплементацију свих правних правила. Она нужно почива на вредносној компоненти и корпоративној вертикали, једна је од главних порука панела “Compliance – жене у осигурању” којим је отворено јубиларно 25. саветовање у организацији Удружења осигуравача Србије и Удружења за право осигурања. Да би функција Compliance заживела, потребно је да се ради на култури законитости пословања од највишег до најнижег нивоа одлучивања у друштву за осигурања. Модератор тог панела била је проф.др Наташа Петровић Томић, са Правног факултета Универзитета у Београду. Поручено је и да ову функцију треба законски уобличити у свим друштвима за осигурање и да треба радити на допуни регулаторног оквира подзаконским актом НБС. Препоручено је и да се при Удружењу осигуравача оснује посебна Комисија за compliance.
За два дана саветовања, организовали смо 6 округлих столова са 20 предавача. Између осталог, говорило се и о вештачкој интелигенцији и осигурању, дигитализацији у осигурању и неживотним осигурањима.

Саветовање је организовано од 17-19. априла у хотелу Извор у Аранђеловцу.

Фотографије