АМС осигурање а.д.о.

ПИБ: 100000563

МБ: 17176471

Тел: 011 3084 900

Факс: 011 3084 902

Е-маил: info@ams.co.rs

Сајт: www.ams.cо.rs

„АМС Осигурање“ а.д.о. Београд је основан 1998. године и његово име и статус заснивају се на поузданим производима неживотног осигурања прилагођеним потребама његових клијената. Раширена продајна мрежа, ажурност у решавању штета, професионално особље и професионалан однос према клијентима неке су од карактеристика по којима је ово осигуравајуће друштво познато. Његову кадровску структуру чине стручњаци из различитих области који максимално доприносе успешном и квалитетном обављању послова осигурања. „АМС Осигурање“ а.д.о. нуди потенцијалним клијентима могућност закључења полисе неживотног осигурања на преко 250 продајних места широм Србије. Највећи појединачни акционар „АМС Осигурање“ а.д.о. је Ауто-мото савез Србије. Главни извршни директор „АМС Осигурање“ а.д.о. је Дејан Јевтић