Како наплатити штету из саобраћајне незгоде?

Највећи број саобраћајних незгода догоди се за време годишњих одмора, а према подацима МУП август је на првом месту по броју страдалих. У случају незгоде најважније је реаговати правилно и тако спречити накнадне нежељене последице удеса и олакшати процедуру наплате штете. И генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић каже да је најважније обезбедити лице места што значи да возач треба да постави трокут на безбедној удаљености, склони путнике из возила и обуче светлосни прслук.

  • Да ли и када треба звати полицију да изврши увиђај?

Полицију треба звати да изврши увиђај и сачини Записник ако у незгоди има повређених или ако је у питању велика материјална штета. Ако је евидентно да се ради о мањој материјалној штети, грађани нису обавезни да зову полицију, већ да попуне Европски извештај. Савет је и да се полиција обавезно позове ако штету нанесе возило са регистарског подручја Косова и Метохије. До доласка полиције, возачи треба сами да обезбеде доказе који су потребни за накнаду штете, што значи да фотографишу место незгоде, штету на возилу и положај учесника незгоде, као и да размене личне и податке о возилу и осигурању са другим учесником.

  • Како преузети Записник МУП и коме се подноси захтев за накнаду штете?

Удружење осигуравача Србије и МУП су дигитализовали дистрибуцију Записника о увиђају. То значи да тај документ МУП електронским путем поставља на сервер УОС и од тог тренутка је Записник доступан свим осигуравачима чији су осигураници учествовали у незгоди. Тиме је убрзана процедура накнаде штете, оштећенима Записник није потребан нити морају више да га плаћају. Потребна је само информација о осигуравајућем друштву које исплаћује накнаду штете, што можете сазнати или на лицу места, од возача тог возила или полицајца и, у крајњем случају, од свог осигуравача или УОС, преко нашег сајта. Штету исплаћује друштво за осигурање чију полису поседује штетник. Овакав принцип дистрибуције Записника МУП важи за незгоде са материјалном штетом. Ако у судару има повређених, покреће се кривични поступак против кривца и тада се Записник о увиђају захтева од тужилаштва.

  • Ако оштећени грађани ипак желе да преузму Записник о увиђају незгоде, коме се јављају?

Оштећени имају право да приликом подношења одштетног захтева осигуравачу који треба да им исплати штету, захтевају и добију Извештај о саобраћајној незгоди, скицу лица места и фотодокументацију. Документа се издају у кратком року, али се, због заштите личних података, издају без података о другим учесницима незгоде. Уколико у незгоди има повређених и ако је у питању кривично дело, по Записник МУП се иде у надлежно тужилаштво. Осигуравајућа друштва нису надлежна за дистрибуцију Записника онима којима је документ потребан за судски поступак, јер, у овом тренутку, нема правног основа за то. У УОС се долази по Записник ако поводом незгоде није покренут ни кривични ни прекршајни поступак, нпр. ако је возило оштећено због ударне рупе на путу, истрчавања дивљачи на коловоз или ако је у питању незгода са више учесника, а нема доказа ко је крив. 

Полицију треба обавезно позвати и у иностранству ако има повређених или је причињена велика материјална штета. Тада од полиције треба тражити и потврду о оштећењу возила која може да затреба приликом изласка из државе у којој се незгода догодила. Јовановић саветује и да се Записник о штети на возилу уради у држави у којој је дошло до судара, у овлашћеној агенцији или осигуравајућем друштву.

  • Захтев за накнаду штете се подноси осигуравачу возила које је изазвало судар, директно у посећеној држави или из Србије, лично или преко посредника. Уз захтев треба предати што више документације која прати незгоду: полицијски или Европски извештај о незгоди, Записник о штети на возилу, рачуне о поправци или шлепању, медицинску документацију, копије докумената штетника, саветује Јовановић.

Ако је незгоду у једној земљи проузроковало возило из треће државе, захтев се може поднети и Бироу зелене карте државе настанка незгоде. Контакти свих Бироа, чланица Система зелене карте, могу се наћи на www.cobx.org