Удружење осигуравача Србије, у сарадњи са Удружењем за право осигурања, организује годишње саветовање на тему “Правни и економски изазови у осигурању у динамичном окружењу”. На скупу ће бити одржано 6 округлих столова на којима ће се, између осталог, говорити о осигурању од АО, уговорима о осигурању, корпоративном управљању и заштити потрошача. Предстојеће, 24. годишње саветовање, биће одржано 19. и 20. априла у хотелу Извор у Аранђеловцу.

Среда, 19.04.2023.
15:00 - 15:05 Отварање саветовања
15:05 - 15:25 Актуелна питања и трендови на српском тржишту осигурања МИЛОШ МИЛАНОВИЋ, члан Извршног одбора Компаније Дунав осигурање
15:25 - 15:45 Право на наплату потраживања у поступку принудне ликвидације друштва за осигурање из аспекта правилне примене и тумачења закона ДРАГИША СЛИЈЕПЧЕВИЋ, судија Врховног касационог суда (у пензији)
15:45 - 16:05 Право на накнаду трошкова састава захтева којим се потражује накнада по полиси незгоде АЛЕКСАНДАР БЕБИЋ, члан Управног одбора Удружења осигуравача Србије
16:10 - 17:40 Округли сто: "Општа питања у праву и привреди осигурања"
VOLFGANG RORBAH, Моћ и одговорност осигурања – Пример Аустрије
СЛОБОДАН ЈОВАНОВИЋ, Обавезна осигурања као средство заштите јавног интереса
ДРАГАН МРКШИЋ и МАРИЈА МИЈАТОВИЋ, Улога soft law извора у праву осигурања и реосигурања Европске уније
НЕБОЈША ЖАРКОВИЋ, Правци дугорочног развоја осигурања ствари (сем моторних возила)
17:40 - 17:45 Пауза
17:45 - 18:55 Округли сто: "Уговор о осигурању"
КАТАРИНА ИВАНЧЕВИЋ, Обавеза осигураника на предузимање превентивних, заштитних мера и испуњење посебно уговорених услова
KATHLEEN DEFEVER, Ширење концепта микроосигурања ради смањења неизвесности и подршке развоју малих предузетника и предузећа на Балкану
VALENTINA OGLIARI, Преглед могућих утицаја пресуде Европског суда правде у спору C-633/20 у вези са уговорима о колективном осигурању у различитим правним системима
18:55 - 19:00 Скупштина Удружења за право осигурања Србије
19:00 Вечера
21:00 - 22:00 Коктел
Четвртак, 20.04.2023.
09:00 - 10:30 Округли сто: "Осигурање аутоодговорности"
KATARZYNA MALINOVSKA, Санкције и ратне клаузуле у уговорима о осигурању – Међународни и европски приступ
ЗИНКА ГРБО и ВЕСНА ЛАЗИЋ, Оквирни критерији за утврђивање висине одштете из Закона о обавезним осигурањима у саобраћају ФБиХ
ЈАСМИНА ЂОКИЋ, Перспективе либерализације тржишта осигурања од аутомобилске одговорности у Босни и Херцеговини – Осврт на стање у региону
SHU LI, Директива о одговорности за вештачку интелигенцију и нова Директива о одговорности за производ – Последице по индустрију осигурања
10:30 - 11:30 Округли сто: "Корпоративно управљање и заштита потрошача"
МИХАЈЛО РАБРЕНОВИЋ, Поглед на савремене изазове у управљању у осигурању
ВУК ЛЕКОВИЋ, Картели у осигурању
11:30 - 11:45 Пауза
11:45 - 13:00 Округли сто: "Директива о дистрибуцији осигурања и остали прописи ЕУ"
НИКОЛА ФИЛИПОВИЋ, Заштита потрошача у Директиви о дистрибуцији осигурања
PIERPAOLO MARANO, Директива о дистрибуцији осигурања и дигитална трансформација
ARTHUR VAN DER HURK, Интеграција одрживости ризика и фактори одрживости у прописима ЕУ о осигурању – Тренутно стање
13:00 - 14:30 Округли сто: "Медијација у осигурању"
НАТАША ПЕТРОВИЋ ТОМИЋ, редовна професорка Правног факултета у Београду
СТЕФАН МИЛОЈЕВИЋ, Национални центар за посредовање у решавању спорова
МИЛОШ МИЛАНОВИЋ, Компанија Дунав осигурање
НЕНАД ГРУЈИЋ, Generali осигурање Србија
НЕНАД АНЂЕЛИЋ, Triglav осигурање
14:30 Ручак
20:30 Слободно време до свечане вечере