Записник МУП-а о увиђају

Удружење осигуравача Србије и Министарство унутрашњих послова покренули су систем за дигитално преузимање Записника о увиђају саобраћајних незгода и пратеће документације, без одласка у МУП. Тиме је убрзана процедура прикупљања документације која је неопходна за накнаду штете и максимално скраћено време потребно за исплату штете.

Нови систем преузимања документације МУП односи се на саобраћајне незгоде које су се догодиле после 10. септембра 2018. За незгоде које су се догодиле раније, процедура преузимања Записника остаје непромењена.

По новој процедури, оштећени грађани ће сада комуницирати само са осигуравајућим друштвом које треба да им надокнади штету. То друштво ће на основу поднетог одштетног захтева, кроз апликацију УОС, преузети Записник о увиђају и комплетну пратећу документацију којом МУП располаже. По потреби, оштећени грађани ће достављати документацију којом МУП не располаже, као што је нпр. Записник о штети на возилу

Назив осигуравајућег друштва којем треба поднети одштетни захтев, оштећени могу сазнати на неколико начина. Уколико је МУП изашао на лице места, тај податак може се сазнати од полицајца  који врши увиђај или, у супротном, разменом података са возачем возила које је причинило штету, кроз попуњавање Европског извештаја. Уколико није испуњен ни један од претходна два услова, савет оштећенима је да запамте или фотографишу регистарску ознаку возила штетника. У том случају, преко сајта Удружења осигуравача Србије, на основу регистарског броја возила које је причинило штету и датума незгоде, може се сазнати назив осигуравајућег друштва које је издало полису осигурања за тај аутомобил и којем треба поднети одштетни захтев. Уколико ни тај услов није испуњен, савет оштећенима је да се или јаве свом осигуравајућем друштву, које ће до потребних података доћи преко апликације УОС, или директно Удружењу осигуравача Србије, слањем мејл поруке на office@uos.rs или позивом на број телефона 011/29 27 990.

МУП ће на нови начин, преко апликације Удружења осигуравача Србије, прослеђивати друштвима за осигурање Записнике о увиђају само за незгоде са материјалном штетом. Уколико у незгоди има повређених, односно када МУП подноси кривичну пријаву надлежном тужилаштву, друштво за осигурање ће на увид добити Извод са основним подацима о саобраћајној незгоди, док ће остала документација везана за извршени увиђај конкретне саобраћајне незгоде бити прибављана од надлежних тужилаштва по истој процедури која је и раније важила.

Правилник о начину прикупљања, чувања и достављања података из записника о увиђају саобраћајних незгода неопходних за процену и ликвидацију штета, којим је прописана нова процедура везана за Записнике о саобраћајној незгоди и права оштећених лица, можете преузети овде.

ОБАВЕШТЕЊЕ

о поступању грађана у вези остваривање права учесника саобраћајне незгоде

1. Саобраћајне незгоде само са мањом материјалном штетом

 • 1.1. Европски извештај о саобраћајној незгоди
  – Уколико нико од учесника саобраћајне незгоде у којој је настала само мања материјална штета не захтева вршење увиђаја, учесници су дужни да попуне европски извештај о саобраћајној незгоди. У оваквим случајевима, уколико сви учесници напусте место незгоде, а претходно нису сачинили европски извештај о саобраћајној незгоди, накнадно вршења увиђаја на захтев учесника и сачињавање записника није могуће.

  – Након настанка саобраћајне незгоде, потребно је да учесници размене личне податке (име, презиме, адреса и држава пребивалишта, телефонски број, датум рођења, број возаче дозволе, датум важења возачке дозволе, категорије за које је издата возачка дозвола), податке о возилу (марка и тип возила, регистарски број, држава регистрације возила) и осигурању (осигуравајућа кућа, број уговора-полисе, период важења полисе) са другим учесницима саобраћајне незгоде, као и да прибаве што више доказа о саобраћајној незгоди због каснијег остваривања права код осигуравајућег друштва (фотографишу место незгоде, оштећења на возилу, регистарске таблице, регистрациону налепницу и слично). Такође, податак о осигурању возила на основу регистарског броја може да се добије и на сајту Удружења осигуравача Србије (у даљем тексту: УОС) www.uos.rs или у осигуравајућем друштву у коме је учесник незгоде осигурао своје возило.

  – Уколико су учесници саобраћајне незгоде попунили европски извештај о саобраћајној незгоди, потребно је да се оштећени учесник јави у осигуравајуће друштво у ком је осигурано возило чији је возач одговоран за саобраћајну незгоду.

  – Уколико у саобраћајној незгоди настане само мања материјална штета, а ниједан учесник не захтева вршење увиђаја, полицијски службеник који наиђе или се затекне на лицу места извршиће контролу возача и возила у погледу испуњавања услова за учествовање у саобраћају. Уколико сви возачи и возила испуњавају услове, сачиниће се службена белешка о саобраћајној незгоди без повређених лица, само са мањом материјалном штетом, за коју се не врши увиђај и коју учесници незгоде могу добити на захтев уз плаћену таксу у организационој јединици чији су полицијски службеници сачинили поменуту белешку.- Уколико полицијски службеник утврди да неко од возила или возача не испуњава услове за учествовање у саобраћају, полицијски службеници саобраћајне полиције извршиће увиђај саобраћајне незгоде.

 • 1.2. Вршење увиђаја саобраћајне незгоде
  – Саветујемо да се позове полиција ради вршења увиђаја у свим случајевима када не постоји међусобна неспорна сагласност ко је од учесника одговоран за настанак саобраћајне незгоде, када у незгоди учествују возила која су осигурана код осигуравајућих друштава чије је седиште на територији Аутономне Покрајине Косовo и Метохијa, када неко од возила нема регистарске таблице, када постоји сумња да је неко од возила нерегистровано односно да је за неко од возила истекла важност регистрационе налепнице, када постоји сумња да је за неко од возила истекла важност полисе обавезног осигурања, у случајевима када је неко од возача у видно алкохолисаном стању или под дејством психо-активних супстанци, као и у случајевима када неко од возача нема возачку дозволу.

  – Грађани који су учествовали у саобраћајној незгоди могу захтевати вршење увиђаја од стране саобраћајне полиције позивањем на телефонски број 192.
 • 1.3. Подношење одштетног захтева

  – Одштетни захтев се подноси у осигуравајућем друштву у којем је осигурано возило чији је возач одговоран за настанак саобраћајне незгоде.

  – Грађани, учесници незгоде, уколико је извршен увиђај од стране саобраћајне полиције, у осигуравајућем друштву у којем је осигурано возило чији је возач одговоран за настанак саобраћајне незгоде, могу да, истовремено са подношењем одштетног захтева писаним путем захтевају и добију Извештај о саобраћајној незгоди, који не садржи податке о другим учесницима саобраћајне незгоде због заштите података, и пратећу документацију коју чине скица и фотографије. Сву осталу документацију могу преузети у надлежном прекршајном суду по одобрењу поступајућег судије.

  – У случајевима када дође до саобраћајних незгода у којима није покренут прекршајни поступак, а за које је вршен увиђај од стране саобраћајне полиције, Извештај о саобраћајној незгоди и пратећу документацију грађани могу захтевати у УОС-у; (Адреса: Београд, Трешњиног цвета 1Г, мејл: office@uos.rs, телефон: 011/2927-990).

  – УОС је надлежан за издавање Извештаја о саобраћајној незгоди са пратећом документацијом и у случајевима када саобраћајна незгода настане услед необележеног оштећења коловоза, излетања домаће или дивље животиње и сл.- Уколико је у саобраћајној незгоди за настанак исте одговорaн возач возила страних регистарских ознака грађани треба да се обрате УОС-у.

 • – Уколико је у саобраћајној незгоди за настанак исте одговоран возач нерегистрованог возила или возила којем је истекао рок важења регистрационе налепнице оштећени грађани треба да се обрате Гарантном фонду при УОС-у.

  – Уколико је саобраћајну незгоду изазвало војно возило (возило са војним регистарским ознакама), оштећени грађани одштетни захтев подносе писаним путем Министарству одбране, Војном правобранилаштву са седиштем у Београду у улици Бирчанинова бр. 5.

2. Саобраћајне незгоде са повређеним лицима, погинулим лицима или великом материјалном штетом

– У случајевима када у саобраћајној незгоди има повређених или погинулих лица или када је настала већа материјална штета обавезно је вршење увиђаја саобраћајне незгоде и потребно је да се обавести полиција на број телефона 192.

– Након настанка саобраћајне незгоде, саветујемо учесницима уколико су у могућности да размене личне податке и податке о возилу и осигурању са другим учесницима саобраћајне незгоде, ради каснијег остваривање права. Податак о осигурању возила на основу регистарског броја може да се добије на сајту УОС-а www.uos.rs или у осигуравајућем друштву у коме је учесник незгоде осигурао своје возило.

– Одштетни захтев се подноси у осигуравајућем друштву у којем је осигурано возило чији је возач одговоран за настанак саобраћајне незгоде.

– Када је у питању прибављање документације за повреде на раду које су наступиле приликом саобраћајних незгода, потребно је да се послодавци са e-mail адресе са регистрованим доменом привредног субјекта односно другог правног лица (не са yahoo, gmail… и слично) обрате за достављање исте УОС-у на e-mail office@uos.rs или да пошаљу захтев на меморандуму фирме на адресу УОС-а, Београд, Трешњиног цвета 1Г.

– Када су у питању саобраћајне незгоде у којима има повређених или погинулих лица или у којима је настала велика материјална штета, записник и осталу увиђајну документацију грађани захтевају од надлежног тужилаштва. Податак о ком тужилаштву се ради и броју кривичног уписника грађанин може добити у свом осигуравајућем друштву или УОС-у.

3. Саобраћајне незгоде у којој су учествовала лица која нису осигураници

– Путници, пешаци, бициклисти, власници оштећених објеката и друга физичка и правна лица која су на неки начин оштећена у саобраћајној незгоди, а нису осигурани, податке о осигуравајућем друштву у којем је осигурано возило чији је возач проузроковао незгоду, у којој су оштећени, могу добити у УОС-у.

За сва питања и нејасноће у вези са горе наведеним грађани могу да се обрате Удружењу осигуравача Србије, Трешњиног цвета 1Г, Београд, путем мејла office@uos.rs или путем телефона 011/2927-990 (радним данима понедељак – петак од 08,00 часова до 16,00 часова).