Српски дани осигурања 2019

Фотографије

Видео можете погледати овде.

Презентације:

Bulent Karan, Halk група: презентацију можете преузети  овде.

Heinrich de Kock, IFC: презентацију можете преузети овде.

Arkadiusz Kramza и Ана Лапчевић, PWC: презентацију можете преузети овде.

Karel Van Hulle, ICIR: презентацију можете преузети овде.

Бранислав Вујовић, SAGA New Frontier: презентацију можете преузети овде.