Међународни научни скуп: “Осигурање, накнада штете и нови закон о парничном поступку”

Удружење осигуравача Србије је суорганизатор XV међународног научног скупа “Осигурање, накнада штете и нови закон о парничном поступку”. Скуп ће бити одржан у хотелу Чигота на Златибору, од 20-22. септембра 2012. године, а организатори су Удружење за одштетно право и Привредна комора Београда. На саветовању ће бити организован и округли сто на тему: “Нови Закон о парничном поступку”

Учесници: еминентни домаћи и страни стручњаци из области осигурања и правосуђа.