Удружење осигуравача Србије у сарадњи са Републичком унијом потрошача организовало је семинар на тему „Праћење задовољства корисника кроз поступање са приговорима“.  

Полазницима семинара, представницима друштава за осигурање, презентоване су могућности планирања, пројектовања и активности процеса поступања са приговорима, као и начини имплементације стандарда у тој области. Слушаоци тог тематског предавања били су у прилици да се детаљно упознају са Законом о заштити потрошача, Законом о заштити корисника финансијских услуга и Одлуком Народне банке Србије о начину заштите права и интереса корисника услуга осигурања. Детаљно су обрађени сви чланови поменутих аката који се тичу комуникације и односа са клијентима у поступку пријема и решавања приговора, са циљем повећања лојалности и задовољства корисника услуга осигурања. Посебна пажња била је посвећена законској обавези предуговорног информисања корисника услуга осигурања од стране осигуравача, сходно одредбама чл. 82 и чл. 83 Закона о осигурању.

Обуку је одржао председник Управног одбора Републичке уније потрошача Денис Перинчић, а сви полазници добили су Сертификат о завршеној обуци за примену стандарда СРПС ИСО 10002:2004.

Семинар, одржан 15.9.2015. године, четврти је који је Удружење осигуравача Србије организовало за своје чланице, у циљу заштите корисника услуга осигурања. До краја године биће организован још једна обука на ту тему, а комплетне трошкове семинара сносиће Удружење. Тиме УОС наставља са активностима које су у складу са опредељењем да се Удружење додатно ангажује на едукацији запослених у друштвима за осигурање, чланицама Удружења, у циљу јачања позиције сектора осигурања у финансијском систему Србије.