У циљу додатне заштите и пружања помоћи грађанима који моторним возилима путују у друге државе, Удружење осигуравача Србије наставило је са потписивањем Споразума о заштити посетилаца. Споразум, осми по реду, потписан је са Луксембургом и почеће да се примењује од 15.10.2015. године.

Документ су потписали генерални секретар Удружења осигуравача Србије Радмила Јашаровић и генерални секретар Бироа Луксембурга Paul-Charles Origer. Споразумом је предвиђено да се оштећено лице, које је претрпело штету на територији друге државе, обрати свом националном Бироу зелене карте, који ће у сарадњи са бироом државе у којој се незгода догодила, омогућити брже прикупљање докумената и информација потребних за остваривање права на накнаду штете. Конкретно, Биро зелене карте из државе из које је оштећени, послаће Бироу државе настанка незгоде упит са захтевом да се:

– изврши идентификација осигуравајућег друштва штетника,

– изврши идентификација возача или власника возила штетника, уколико у периоду од 6 недеља није било могуће утврдити осигуравача,

– прибаве документа која су неопходна или помажу у остваривању права на накнаду (нпр. полицијски записник) и

– доставе детаљи о гарантном фонду државе настанка незгоде уз, кад год је то могуће, објашњења и корисне информације.

Споразум о заштити посетилаца је креиран тако да државама ван ЕУ, односно државама које нису у систему директива ЕУ, пружи могућност да обезбеде додатну заштиту и помоћ својим грађанима који моторним возилима путују на територије других држава. Споразум се “наслања” на најбоље одредбе 4-те и 5-те Моторне директиве ЕУ, које су познате по томе што су у највећој мери посвећене заштити трећих оштећених лица. Сматра се да је овај механизам најближи моделу који постоји за државе ЕУ и да је потписивање овог документа добар начин да се државе ван ЕУ припремају за приступање Унији, када је у питању прекогранични саобраћај моторним возилима.

Србија је Споразум о заштити посетилаца раније потписала са националним бироима Грчке, Турске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније и Швајцарске.