Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић и директор Националног бироа осигурања Македоније Трајче Латиновски потписали су Споразум о заштити посетилаца. То је споразум који ће возачима из обе државе омогућити бржу и ефикаснију накнаду штете, у случају евентуалних саобраћајних незгода.

Споразумом је предвиђено да се оштећено лице, које је претрпело штету на територији друге државе, по повратку у матичну државу, обрати свом националном Бироу зелене карте, који ће у сарадњи са бироом државе у којој се незгода догодила, омогућити брже прикупљање докумената и информација потребних за остваривање права на накнаду штете. До сада су грађани, који су претрпели штету у другим државама, све потребне информације и документа морали сами да обезбеде.

Директор Националног бироа осигурања Македоније Трајче Латиновски изјавио је после потписивања Споразума да је овај документ искорак у заштити возача. Латиновски је подсетио и да је механизам заштите, који је уведен потписаним Споразумом, близак моделу заштите какав постоји за грађане ЕУ.

Генерални секретар Удружења осигуравача Србије Душко Јовановић нагласио је да потписивањем овог Споразума, Удружење наставља са конкретним активностима чији је циљ додатна заштита и пружање помоћи грађанима који моторним возилима путују у друге државе. Потписани Споразум представља велико олакшање за грађане Србије, јер је Македонија транзитна држава ка туристичким дестинацијама које су значајне за наше грађане, рекао је Јовановић. Он је подсетио да је ово девети овакав Споразум који Удружење потписује са другим државама тј. националним бироима. 

Споразум омогућава државама које нису чланице ЕУ да својим грађанима, који возилима путују на територије других држава, обезбеде додатну заштиту и помоћ. Документ је састављен на основу најбољих одредби 4-те и 5-те Моторне директиве ЕУ, које регулишу питања заштите трећих оштећених лица.

Удружење осигуравача Србије до сада је потписало овакве документе са националним бироима Грчке, Турске, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Хрватске, Словеније, Швајцарске и Луксембурга.