Будућност пословања сектора за осигурање јесте већа продаја путем интернета, јер је то најбољи начин да производи осигурања буду још доступнији. За развој тог вида пословања, неопходно је додатно упознавање са клијентом, његовим потребама и навикама и то пре него што се он обрати осигуравајућем друштву.

Међутим, за то је потребно применити најновија ИТ достигнућа и спровести одговарајуће измене у регулативи, наглашено је на Конференцији „ИБТФ 2016“. Конференција, под називом „ИТ у осигурању – од трошковног центра до центра пословне компетенције“ одржана је у Аранђеловцу, од 14. – 16. октобра. Већ четврту годину за редом покровитељ Конференције је Удружење осигуравача Србије.

Реч је о јединственом информатичком скупу који је намењен запосленима у сектору осигурања. На Конференцији су представљене најновије могућности у примени информационих технологија, чији је циљ унапређење пословања и приступ клијентима. Разматране су теме и области које се односе на напредне моделе управљања компанијама и контролу ризика, као и савремене могућности оптимизације трошкова применом дигитализације пословања.