На захтев Бироа зелене карте Израела, Генерална скупштина Савета бироа одлучила је да чланство Израела у Систему зелене карте престане 1. јануара 2022. године.

Грађани који возилима регистрованим у Републици Србији путују у Израел ће, од наведеног датума, бити у обавези да приликом преласка државне границе Израела закључе гранично осигурање од аутоодговорности, јер гаранције из Система зелене карте више нису на снази.