Удружење осигуравача Србије организоваће и ове године са Удружењем за право осигурања Србије традиционално годишње саветовање. Скуп ће бити одржан под називом “Осигурање и правно економско окружење – шири и ужи оквир” а као и ранијих година очекује се присуство више од 100 учесника.

Они ће бити у прилици да саветовање прате кроз 7 округлих столова. На 23. саветовању разговараће се о општим питањима у праву и привреди осигурања, аспектима примене модерних технологија у осигурању, осигурању АО, општем и осигурању робе у транспорту, предуговорном информисању и регулаторном оквиру осигурања и заштити потрошача. 

Саветовање ће бити одржано од 30. марта до 1. априла у хотелу Слобода у Шапцу. Пријавни лист можете преузети овде.